MedicCleanAir® çok sayıda soru cevaplıyor

Hava Arıtma Ne Demektir?
Artan hava kirliliğiyle beraber bağışıklık sistemi yetersizliği olan hasta sayısındaki artış Hastane Ortamında ciddi bir sorun haline gelmiştir.
Hem insan hayatı ve hem de parasal maliyetler açısından havadaki enfeksiyonların bedeli çok yüksektir.
Sonuç olarak, hastane ortamındaki (tesisin her tarafındaki) havanın mümkün olan en yüksek kaliteye sahip olmasının sağlanmasına dair genel bir ihtiyaç vardır.

Karşılanması gereken en önemli gerekliliklerden birisi olan hava arıtmayla ilgili doğru karara varmak tam olarak gerçekleştirilmesi gereken bir husustur: hava kirliliği havadan giderilmelidir.
Havanın yalnızca biraz değiştirilmesinin bir anlamı yoktur.
Bunun anlaşılması için ekte kirlilik boyutunun, ölçme yönteminin ve kirliliğin ortadan kaldırılma yönteminin ana hatlarını çizen bir 'hava' araştırması verilmiştir.

Kirliliğin nedenlerinin ve çeşitlerinin araştırılmasından yalnız iki tür kirlilik olduğu görülmüştür:

1. Katı elemanlar (Parçacıklar)
Ör. toz, polen, mazot isi, bakteri, virüs vs.

Bu parçacık kirleticiler ancak Yüksek verimlilikte Katı Parçacık Hava filtresi veya HEPA filtresi ya da ULPA gibi yüksek kalitede bir filtre ile verimli ve etkin şekilde ortadan kaldırılabilir
Havadaki tüm parçacıkların %99,9'unun 1 µm'den (mikrometre) küçük olduğu gerçeğinin dikkate alınması önemlidir. 1 µm = 10-3 mm = 0,001 mm.

Dolayısıyla filtre, havada bulunan ve 1 µm'ye kadar olan parçacıkların ortadan kaldırılmasını öngörürse havadaki toplam kirliliğin ancak %0,1'i arıtılmış olur. Yeterli hava arıtması gerçekleştirebilmek için filtrenin yüksek derecede verimliliğe sahip olması gereklidir.

What is Air Purification

2. Gazlar, kokular ve kimyasal bileşikler
Ör. aseton gibi organik
Ör. ozon gibi inorganik
 
Bu kirleticiler yalnız aktif karbon ile filtreleme yoluyla giderilebilir.
 
Dolayısıyla, verimli çalışabilmek için hava arıtıcıların filtre kartuşu yukarıda belirtilen filtrelerin ikisini de içermelidir. Diğer önemli teknik cihetler şu şekildedir:
 
Havanın belli bir süre zarfında işlenebilen hacmi (M³/sa olarak). (kabiliyet – kapasite). Uygulamada, kirliliğin içeri girişi kararlı olmaktan ziyade değişkendir. Bu yüzden, arıtma işleminin gerçekleştirilmesi için gereken zaman dilimi özellikle ağır bir kirlilik (ör. laboratuvarlar) olduğunda önemlidir.
 
Kirlenen havanın cihaza emilme yolu ve cihazın odadaki konumu. (soluma bölgesi)
 
Arıtılan havanın serbest bırakılma yolu ve temiz ile kirli havanın karıştırılma yöntemi. (hava akışı düzeni)
 
Kısacası:
 
Hava kirliliği nedir?
Hava kirliliği yalnız 2 unsurdan oluşur: Parçacıklar ve Gazlar.
 
Parçacıklar nelerdir?
Parçacıklar toza benzer. Büyük (kum tozu veya örneğin petrol alanlarının yanmasından çıkan ve insan gözüyle görülebilen dumanlar gibi), küçük ve bakteri ve virüslerin boyutu gibi çok küçük (elbette insan gözüyle görülemez) olabilir
 
Bu parçacıkları havadan nasıl giderebiliriz?
Parçacıklar havadan bir filtre sistemi aracılığıyla giderilir. Filtre sisteminin verimliliğine ve küçük parçacıkların havadan ne kadar veya kaç adet veya ne kadar küçük boyutta giderildiği gibi diğer kabiliyetlerine bağlıdır.
 
Gazlar nelerdir?
Gazlar kimyasal bileşiklerden oluşur; her bir gazın belli kimyasal kombinasyonu vardır.
 
Bu gazları havadan nasıl giderebiliriz?
Gazlar havadan aktif karbonu temel alan bir filtre sistemi aracılığıyla giderilir.
 
Bu 2 unsuru, yani parçacıkları ve gazları havadan nasıl giderebiliriz?
HEPA temelinde bir filtreye ve bir aktif karbon filtresine ihtiyacınız vardır. HEPA filtresi (seviye 14) gereklidir, çünkü HEPA filtrelerinin en verimli tipi budur (bakteri ve virüslere varıncaya kadar her şeyi giderir) ve her bir filtre kartuşunda münferit bir kaçak testi vardır. Daha düşük tipte bir filtre bu kadar verimli olmayacak, havadaki tüm kirliliği temizlemeyecek ve tıp dünyasında gerektiği şekilde insan sağlığına katkı sağlamayacaktır.
 
Not: Örneğin temiz odalar, laminar akış, kapalı HEPA devrelerindeki tüm profesyonel hava filtreleme sistemleri, MedicCleanAir®'ın yaptığı gibi mekanik tekniği (= HEPA filtreleri) kullanırlar.
 
Bunun nedeni ise:
 • sürekli optimum verimlilik (uzun süre boyunca yüksek verimlilik)
 • yan etkinin olmaması (ozon oluşumu vs. gibi)

Diğer filtre teknikleri ve bunların neden verimli olmadığına dair daha fazla bilgi için diğer SSS bölümüne başvurun.

 

En uygun hava arıtma için gereklilikler nelerdir?

İç mekanda hava kirliliğinin neden olduğu sorunların azaltılması veya ortadan kaldırılması ancak aparatın belli zorunlu teknik kolaylıkları karşılaması durumunda gerçekleştirilebilir.

En önemli koşul, hava kirleticilerin (parçacıklar ve gazlar) uzun süreliğine ve yüksek verimlilikle havadan giderilmesi zorunluluğudur.

Karşılanması gereken ve burada tartışılacak başka gereklilikler de vardır.
Tüm gereklilikler birbirlerine göre tamamen ayarlanmalıdır.

1. Filtre spesifikasyonları
a) Aktif Karbon filtrenin korunması için etkin ön filtre
Ön filtre bu filtre sınıfında en yüksek normatif sonuçlara sahip ince toz filtresi olmalıdır. Bu normlar karşılanmazsa aktif kömür filtresinin gözenekleri hızlıca tıkanır ve böylece yüzeyde toplanma hızlıca azalır ve hatta ortadan kaybolur.

b) Yüzeyde toplanma yüksek gücüne sahip aktif karbon filtre
Uzun süre boyunca verimli şekilde çalışabilmek için aktif karbon filtresi büyük yüzeyde toplanma yüzeyine sahip olmalıdır.

c) Yüksek Verimlilikte Katı Parçacık Hava filtresi veya HEPA filtresi
Havadaki tüm parçacıkların %99,9'unun 1 µm'den (mikrometre) küçük olduğu gerçeğinin dikkate alınması önemlidir. 1 µm = 10-3 mm = 0,001 mm.
Dolayısıyla, filtre normları örneğin 1 µm'ye kadar ise toplam kirliliğin ancak %0,1'i arıtılmaktadır.
Sigara dumanı, bakteri ve virüslerin (0,1 – 0,01 µm) giderilmesi için kapasite çok daha küçük parçacıkları içerecek şekilde genişletilmelidir

2. Verimlilik
Havanın mutlak arıtılması dikkate alındığında yalnız başarılı arıtma seviyesinin korunması için değil, aynı zamanda ilave kirlilik ortaya çıktığında kısa bir zaman diliminde bir odanın havasının temizlenmesi (gerekirse) için de saatte ne kadar M3 temiz havanın üretilebildiği önemlidir.

3. Hava alımı ve salınımı için en uygun eylem
En uygun hava temizleme ancak kirlenen hava her taraftan (= 360°'nin üzerinde) dışarı atıldığında ve arıtılan hava odada kalan havayla (= temiz havanın 360°'nın üzerinde beslenmesi) maksimum derecede karıştırıldığında mümkündür

4. Gereken her yer ve zamanda kullanılmak üzere mobil
Kirlenme her zaman aynı yerde yoğunlaşmaz. Uygulamada, söz konusu yerde fazladan hava temizliği gerçekleştirmek için cihazın başka bir yere taşınması gerekebilir.

5. Düşük enerji harcaması
Etkin hava arıtma ancak bu işlem kalıcı olarak 365 gün / 24 saat gerçekleştiğinde mümkündür.
Enerji maliyeti (elektrik) dikkate alınarak bu gereklilik açıktır.

6. Kullanıcı dostu
Kullanıcı, filtreleri düzenli olarak temizlemek veya değiştirmekle, belli ürün veya öğeler eklemekle, vs. yükümlü olmamalıdır.
Sık sık bakım gerektiren bir cihaz kolayca kapanabilir veya devre dışı kalabilir.

7. Hava temizleyicinin kendisi kirlilik nedeni olamaz
Cihazın kendisi, hava arıtma yöntemi olarak ne kullanım sırasında ne de kullanım sonrasında potansiyel hava kirliliği kaynağı olamaz.

a) Kullanım sırasında
Mekanik olmayan tekniklerin kullanılması ilave kirliliğe neden olabilir. İyi bilinen bir örnek elektrostatik veya iyonizasyon ve ayrıca nemlendiriciler tarafından mikroorganizma oluşumu ile ozon oluşumudur.
Ürünler büyük miktarda sentetik madde (plastik) içerirse zaman içerisinde PCB (poliklorik bifeniller) ortaya çıkabilir. Hastalar, kirletici etkiler veya malzemeler ile çevrelenmemelidir.

b) Kullanımın ardından
Geri dönüşüm ve atık uygulamasıyla ilgili çevresel talepler gittikçe sertleştirilmektedir. Cihaz, aksesuarları ve filtreleri mümkün olduğunca çevre dostu olmalıdır.

8. Düşük gürültülü ortamda çalışma durumu
Mobil HEPA Ünitesi hasta ve personel etrafında düşük gürültü dB'i ile ve verimli şekilde çalışabilmelidir.

9. Alarm
Filtre kartuşunun performansını kontrol eden, hijyen güvenliğini ve basınç farkını kontrol eden ve herhangi bir zamanda filtre kartuşunun doygunluk seviyesi hakkında bilgilendiren alarm.

Neden MedicCleanAir®?

MedicCleanAir®'ın 1998'te İsviçre'de ortaya çıkmasının tek nedeni aşağıdaki sorunun yanıtlanamamasıydı:

"Hastane Enfeksiyonları tüm dünyada böyle bir soruna nasıl dönüştü, piyasada çok ucuz mobil temizleyiciler nasıl var oldu ve bu enfeksiyon sorunlarının önlenmesi için hastanelerin kritik alanlarına kurulu niçin hiçbir cihaz yoktur?" (büyük çok uluslu şirketlere ait piyasada bu tip 'hava arıtıcılarının', bazen de çok ucuz fiyata bulunmasına karşın)

"Çocukken her gün alerji veya astım sıkıntısı çekerken (havadaki kirleticilerden dolayı) ve öneri almak için doktora gittiğimde neden bu doktor yatak odasına X veya Y arıtıcısı takmamı söylemedi?"

Yanıt:
Bazen büyük şirketler tarafından üretilen düşük bütçeli hava arıtıcılarının (su arıtması, iyonizasyon, elektrostatik, mor ötesini temel alan) kapsamlı ve yayınlanan tıbbi desteği yoktur. Bunun nedeni, söz konusu hava arıtıcıların bakteri, virüs, mantar, vs.leri sürekli ve uzun vadeli olarak ortadan kaldırmak için yeterince verimli olmamalarıdır.
Sonuç olarak, 'hastalar' bu hava temizleyicilerin uygulanmasından fayda görmez. Diğer bir ifadeyle: bu hava arıtıcılar para israfıdır.

MedicCleanAir® – Mobil HEPA Ünitelerinde durum farklıdır.
MedicCleanAir® – Mobile HEPA Üniteleri gerçek hastane koşullarında uzun vadeli olarak yürütülen çok sayıda tıbbi, klinik ve laboratuvar çalışması yoluyla tıbbi destek elde etmiştir.

Hava arıtıcılar veya mobil HEPA üniteleri piyasası değerlendirilirken imalatçılara (ciddi) hastaneler/üniversiteler tarafından yürütülen ve yayınlanan tıbbi testlerin sorulması çok önemlidir. Bu tıbbi/klinik testler, Hastane Enfeksiyonu Topluluğu veya Kemik İliği Transplantı gibi lider tıbbi kurumlar tarafından dünya genelinde yayınlanmış olmalıdır.

Aslında, MedicCleanAir®'ın Mobil HEPA Üniteleri piyasasını araştırmaya başlamasının nedeni bir hastane enfeksiyonundan dolayı aşağıda imzası bulunan bir aile ferdinin hayatını kaybetmesidir. Diğer bir ifadeyle: ameliyat mükemmel geçti, ama daha sonra hasta enfeksiyon kaptı ve beklenmedik şekilde hayatını kaybetti.

İsviçre'deki St. Gallen Üniversitesinin yardımıyla başlayıp, son 10 yılda çok sayıdaki tıbbi test ve önerilerle devam ederek MedicCleanAir®, Tıp Dünyasının yardımına koşabilen Mobil bir HEPA Ünitesi ortaya çıkardı.

Sonuç olarak geniş bir ürün yelpazesi ortaya çıktı ve MedicCleanAir® PRO ve ISO serileri Tıp Dünyasında benzersizdir.

Hendrik Van Passel
Managing Director

MedicCleanAir®'ın Mali Faydaları Nelerdir?

Tıbbi değerlendirmelerin dışında mali yönler de önemli bir rol oynar.

MedicCleanAir® takıldığında bir hastane / bölüm nelerden tasarruf edebilir?

Ülkeden ülkeye sağlık hizmeti sistemleri değiştiğinden fiyat karşılaştırmalarına dair kesin konuşmak çok zordur.

Listelenen mali değerlendirmeler belirli (yerel) koşullarda genel mali karşılaştırmaları mümkün kılmayı amaçlar.

Örnek 1: Hematoloji/Onkoloji Bölümü
Bu hastalar (yüksek) enfeksiyon riski altındadır ve enfeksiyon riskini düşürmek için bu hastalara önleyici ilaçlar, esas olarak İnvaziv Aspergillosis verilir.
Avrupa'da ortalama bir bölüm (20 hasta) için önleyici ilaçların maliyeti yaklaşık € 500/gün/bölüm'dür (en yüksek riski taşıyan hastalar için en fazla € 200 – 300/gün/hasta olan ilaç hariçtir (mantar önleme tedavisi)).
Bu önleyici ilaç için gereken sabit yıllık bütçe, havadaki enfeksiyonlar, esas olarak İnvaziv Aspergillosis ile savaşmak üzere her yıl yaklaşık € 180.000 ila € 200.000'dir.

Bu önleyici ilaca rağmen İnvaziv Aspergillosis Enfeksiyonu riski varlığını devam ettirir.

İnvaziv Aspergillosis enfeksiyonunun tedavi maliyetleri € 30.000'in üzerindedir.

MedicCleanAir® talimatları izlendiğinde havadaki CFU'lar ortadan kaldırılır.

20 hasta içeren bir bölümde bu amaca ulaşmak için gereken bütçe € 40.000'den azdır. Bu bütçe, onaylanan teknik garanti ve fiyat garantisi ile 3 yıllık dönem temelinde hesaplanmıştır.

Diğer bir ifadeyle: Yıllık minimum € 160.000 tasarruf.

Ayrıca, klinik, tıbbi ve laboratuvar testi Kemik İliği Transplantı 2002 – Klinik çalışma Cuneo-maliyet fayda analizine başvurun)
 
Örnek 2: Ameliyat Bölümü / Ameliyathane
MedicCleanAir® konseptiyle en az bir sorunun önemi azalır.
Enfeksiyonlar nerede ortaya çıkar?
Hazırlık kısmında mı, ameliyat masasında mı, ameliyathanede mi yoksa kendine gelme kısmında mı?
MedicCleanAir® ile ameliyat bölümünde temiz havanın nereye verileceğine dair artık gerçek bir mali tartışma olmamalıdır.
 
Ameliyathane
Ameliyathanelerde temiz hava (CFU içermeyen) her zaman gereklidir ve MedicCleanAir®, bu amacın elde edilmesinde ciddi bir ekonomik seçenektir.
 
Ameliyathaneler için MedicCleanAir®'ın değerlendirilmesi için 3 geçerli neden şu şekildedir:
 • Ameliyathanenin tüm alanında havadaki CFU'ların tamamen ortadan kaldırılması ('atlama alanları' dahil)
 • Gerekli ilk bütçe (MedicCleanAir® yok), tek bir MedicCleanAir®'ın sunduğundan çok daha fazladır,
 • MedicCleanAir® ile gerekli işletme sermayesi, alternatifin işletme bütçesinden çok daha azdır. 
MedicCleanAir® ile:
Ortalama ameliyathane için gerekli bütçe € 16.000 civarındadır.
Ortalama ameliyathane için gerekli işletme bütçesi € 40/gün değerinden azdır.
Bu bütçe, onaylanan teknik garanti ve fiyat garantisi ile 3 yıllık dönem temelinde hesaplanmıştır.
 
Ameliyat Bölümü:
Toplam ameliyat bölümünde Temiz Hava elde etmek için (2 ameliyathane ve atlama alanı dahil) gerekli ilk bütçe € 40.000'den azdır.
MedicCleanAir®'dan kimler faydalanır?

Hastane tesislerinde MedicCleanAir® Mobil HEPA Üniteleri uygulandığında hastanın gördüğü faydalar:

 • Düşük enfeksiyon riski (ölüme kadar giden muhtemel tüm negatif sonuçlarla birlikte)
 • Hastanede daha kısa süre kalacağından dolayı işe daha hızlı dönebilir
 • Eve daha erken gidebileceğinden dolayı daha az aile baskısı
 • (Kısmen) sağlık maliyetlerini hala ödemesi gerektiğinden daha az mali baskı

MedicCleanAir® Mobil HEPA Üniteleri uygulandığında hastanenin gördüğü faydalar:

 • Hastane iyi tıbbi bakım ile ilgili hükümet direktiflerine daha iyi uyar
 • Hastane, hasta bekleme listelerini kısaltır, böylece doktorlar/uzmanlar ve hastane için daha fazla ciro elde edilir
 • Yoğun Bakım Ünitelerindeki tüm hastaların yaklaşık %25'i enfektedir ve bir zatürre enfeksiyonu hastanede kalma süresinin 6,8 ile 30 gün arasında uzaması anlamına gelir ve hasta başına ortalama maliyet € 10.000'dir
 • Daha iyi tesisler ve imaj (Hasta Bakımı), hastaneler arası rekabet
 • Hükümet kurumları için daha iyi rakamlar üretebilir, daha az bekleme günü
 • (Kısıtlı) hastane personeli üzerinde daha az çalışma baskısı
 • (Sonuçta ölen hastalarla çalışan) hastane personeli üzerinde daha az psikolojik baskı
 • Sorun patlamasından dolayı hastanenin tüm bölümleri kapatması olasılığında düşme (bu durum bizim zannettiğimizden daha sık gerçekleşmektedir, bir bölümün kapatılma vakası başına bedeli € 500.000 ila € 1.000.000)
 • HEPA filtrelemeye sahip entegre HVAC devrelerinin yenilenmesi yerine MedicCleanAir® Mobil HEPA Üniteleri seçildiğinde renovasyon işlerinden dolayı bölümlerin kapatılmasına son = çok daha az yatırım.

MedicCleanAir® Mobil HEPA Üniteleri uygulandığında Hükümetin gördüğü faydalar:

 • Hastalar eve daha erken döndüğünden dolayı genel toplam hasta maliyetinde azalma
 • Genel ilaç maliyetlerinde azalma (enfeksiyonlardan önce/sonra daha az antibiyotik)
 • Hastalar işe daha hızlı döner, ve bu durum emek vasıtasıyla hükümetin daha fazla gelir ve daha fazla vergi elde edeceği ve sosyal güvenlik vs. için daha az para harcayacağı anlamına gelir (makro ekonomik)

Sonuç ve Değerlendirme:
Hastanelerde Temiz Hava bir lüks değil, bilakis olmazsa olmazdır!

Özel durumunuz için ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız MedicCleanAir®'a başvurun.

Odalarda etkin hava akışı düzeni: neden bu kadar önemli?
Bir odadaki hava akışının, hastane enfeksiyonlarına azalmasıyla ilgili önemi aşağıdaki çizimde gösterilmiştir.
Bu çizimde Avrupa'daki ortalama bir hastanedeki ortalama hasta odası temel alınmıştır. Verilen örnek, hava akışının önemini açıklamak amacını taşımaktadır.
Giriş kapısının üzerindeki menfezden hava beslenen ve banyodaki menfezden hava çıkarılan normal bir hasta odasını ele aldık.


Bathroom

Çizimden görülebileceği üzere:
Havalandırma sistemi tarafından odanın içine girişten üflenen hava, banyodaki çıkış menfezinden (mavi oklar) neredeyse dışarı emilir.
Bu örnek, havanın yalnız giriş ve çıkışının sağlanmasının değil, hasta odasının her bir köşesine havanın erişebilmesinin de önemli olduğunu açıklamak amacıyla verilmiştir.
Diğer bir ifadeyle: hava akışı düzeni çok büyük önemi haizdir, zira aksi takdirde hasta, beslenen temiz havadan tamamen yararlanamaz.
 
Mobil HEPA Üniteleri için hava akış düzenleri:
Mobil HEPA Ünitesinin, arıtılan havanın hasta odasının tüm köşelerine gideceği ve kirlenen havanın hasta odasının tüm köşelerinden çıkarılacağı şekilde hava akımı oluşturabildiği açıktır.
Ayrıca, odadaki Mobil HEPA Ünitesinin konumu ve teknik karakteristikleri, bağışıklık yetersizliği olan hastalara temiz hava beslenmesinin önceliğinin karşılanacağı ve bu durumda enfekte hastalar varsa önceliğin bu hastalardan kaynaklanan kirli havanın çıkarılması olacağı şekilde olmalıdır.
 
Diğer bir ifadeyle:
Hava akımının gücü, tüm köşelere ulaşacak kadar güçlü, ama aynı zamanda Avrupa'da çok önemli olarak değerlendirilen bir husus olan, hasta için konforlu (çizime bakın) bir hava hızında olmalıdır: hasta üzerinde fırtına koparmayın!
 
Bir Mobil HEPA Ünitesinin doğru hava akışına sahip olduğu yalnız 
 • bilimsel kanıt (mühendislik) ve
 • tıbbi kanıt (uluslararası tıbbi kurumlar) ile gösterilebilir
 
MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitesi ve Hava Akışı Düzeni:
 
MedicCleanAir® hava akışı düzeni ve etkinliği aşağıdakiler tarafından bilimsel olarak kanıtlanmıştır: 
 1. Leuven Üniversitesi, Belçika: MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitesi mevcut/kirli havayı dışarı atan ve tüm köşeler ile hasta odasının bazı kısımlarını 8 ila 12 dakika içerisinde HEPA filtresinden geçen hava ile besleyen bir hava akışı oluşturur.
 2. çeşitli ülkelerdeki Bilimsel Enstitüler ve Üniversite Hastanelerince yayınlanan çeşitli yayınlar (şimdiye kadar sekizden fazla farklı kurum !)
  MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitesi hem normal hastane çalışma koşullarında hem de uç koşullarda (yenileme işleri, vs.) havada bulunan kontaminasyonu ortadan kaldırır.
Kontamine havanın hastanın nefes alma seviyesinden dışarı atıldığı (sağ taraftaki çizim) ve HEPA tarafından arıtılan havanın hastanın nefes alma seviyesine beslendiği (soldaki çizim) açıkça görülebilir. Havanın hızı yalnız soldaki çizimin renklerinde görülebilir (0,1 ila 0,4 m/s konforlu kabul edilir). Sağdaki çizimin renkleri hava hızı çubuğuyla bağlantılı değildir.
 

Bir hasta odasında MCA ünitesinin hava akışı düzeni - Leuven Üniversitesi (B)


Patient Room

MedicCleanAir® Mobil HEPA Üniteleri ve enfekte hastalar ile bağışıklık yetersizliği olan hastalarla ilgili nefes alma bölgesinin önemi
 
1. Enfekte hastalar (TBC, SARS, H5N1, frengi,…) ve MedicCleanAir® Mobil HEPA Üniteleri
Enfekte hastalar için MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitesini kurma yeri = hasta yatağının bitişiği.
Hastanın dışarı verdiği hava, enfekte edici maddeler içerdiğinden dolayı mümkün olduğunca çabuk yakalanır. Bunun yanı sıra, hastanın odasına giren hastane personeli ve ziyaretçiler temiz hava solur.
Kırmızı çizgilere bakın (= Mobil HEPA Üniteleri tarafından emilen hava).
Kaynak: Leuven Üniversitesi – Belçika – Biosyst MeBios Bölümü.


Biosyst MeBios

Hastanın başı seviyesinde (yatak) havanın yönü ve hızı:

patient bed

2. Bağışıklık yetersizliği olan hastalar ve MedicCleanAir® Mobil HEPA Üniteleri
Hastanın soluduğu havanın mümkün olduğunda 'temiz' olması gerekir. Bu yüzden, Mobil HEPA Ünitesinden (= temiz hava) çıkan havanın hastaya mümkün olduğunca doğrudan gitmesi bir artı puandır. Bağışıklık yetersizliği olan hastalar için MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitesini kurma yeri = hasta yatağının karşısı.
MedicCleanAir® Mobil HEPA Üniteleri, hastaya HEPA tarafından filtrelenen havayı beslemek için odanın tavanından yararlanır. Mavi çizgilere bakın (= MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitesinden çıkan ve tavan kullanılarak hastaya giden temiz hava)
Kaynak: Leuven Üniversitesi – Belçika – Biosyst MeBios Bölümü.


Mobile HEPA Units

Hastanın başı seviyesinde (yatak) havanın yönü ve hızı:

of the head of the patient bed

Şunların bilinmesi faydalıdır:

Ortalama bir hasta tarafından tüketilen hava (normal dinlenme koşulu) saatte 3 M³'ten azdır.
Enfekte hastalar içeren odalarda MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitelerinin arıttığı hava miktarı ya da MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitelerinin bağışıklık yetersizliği olan hastalara sağladığı HEPA tarafından filtrelenen hava miktarı, kirlettiklerinin (enfekte hastalar) veya tükettiklerinin (bağışıklık yetersizliği olan hastalar) 80 katıdır
 
CDC, sabit kurulumlar için hava değişim saatini (ACH) öngörür. Mobil HEPA Filtreleri için bu kurallar uygulandığında MedicCleanAir® size Yeni Nesil Mobil HEPA Üniteleri ile gerekli ACH'yi sunabilir.
 
Diğer hava akışları: (MedicCleanAir® DIŞI)
 
Yerde duran üniteler havayı en üstten alarak ve zemin seviyesinden dışarı atarak (ya da tam tersi) dikey hava akışı düzenleri oluşturur.
 
Dikey hava akışına sahip bir hava arıtma ünitesi havadaki enfeksiyonu önemli oranda azaltır, çünkü birkaç tıbbi çalışmanın açıkça ispatladığı üzere bu hava arıtma üniteleri bir hasta odasına hava akışı oluşturamaz.
 
Birkaç vakada, yerde duran bu arıtma modelleri, test odasına bu ünitelerden gelen havayı dağıtmak üzere test odalarına ilave fanların konulmasını gerektirdi.
 
Bazı vakalarda, örneğin en üstten hava alımı ve zemin seviyesinden dışarı atmada zemindeki toz ve cfu yeniden havaya kalkar.
Yerde duran tüm modeller kayda değer yer işgal eder ve herkesin ayağı altındadır.
 
Belli bir mobil HEPA ünitesinin yatak içeren bir odada dikey hava akışı:


vertical airflow

Sonuç ve Değerlendirme:
Gerekli olan yalnız "Verimli filtre kartuşları" olan mobil bir HEPA ünitesinin imali değildir. Oluşturduğu hava akışı düzeni de doğru olmak zorundadır; aksi takdirde "enfeksiyon kontrol ünitesi" yukarıdaki dikey hava akışı düzenlerinde gösterildiği üzere, tıp merkezlerindeki hastalar için bile tehlikeli hale gelir
MedicCleanAir® Mobil Hepa Ünitelerinde kullanılan filtrelerle ilgili filtre soruları

Filtre kartuşunuzda neden 3 filtreli sistemleriniz var?
Havadaki kirlilik yalnız 2 unsurdan oluşur: parçacıklar ve gazlar. Başka bir şeyden olmaz. Dolayısıyla, bu 2 unsur mümkün olduğu kadar ortadan kaldırılarak verimli bir temizlik cihazına sahip olunabilir. Parçacıklar için MedicCleanAir® en etkin HEPA seviyesine (seviye 14) ve ULPA 15 seviyesine ve gazlar için aktif karbona sahiptir. Ön filtre F9 yalnız aktif karbon filtresi için bir koruyucu olarak entegre edilmiştir.

Bu 3 filtre neden ayrı ayrı entegre edilmiyor? Bunlar neden hep birlikte tek bir filtre kartuşuna konulmuyor ya da birleştirilmiyor?
Bunları bir araya özel bir yolla getirerek MedicCleanAir® mümkün olan en yüksek verimliliği elde etmiştir. Ayrıca, 3 farklı ortam ayrıldığında bakım daha maliyetli olurdu. Ön filtrenin 7 ayda, aktif karbon filtrenin 10 ayda ve HEPA veya ULPA filtresinin 1,3 yılda bir değiştirilmesi gerekecektir. Bu durum çok büyük bir bakım maliyeti oluşturacaktı.

MedicCleanAir® filtre kartuşu ne kadar dayanır?
Doygunluk durumunda müşteri bir alarm (LED) ile filtreyi değiştirmesi hususunda bilgilendirilir. Doygunluğa ulaşma süresi kontaminasyonun tipine ve kalitesine bağlıdır. Yenileme çalışmaları (çok miktarda toz) gibi uç durumlarda filtre kartuşunun kullanım ömrü kısalır. Bu durumlarda MedicCleanAir®, Mobil HEPA Ünitesinin dış tarafına takılacak ilave ön filtrelerin kullanımını önerir. Bu ilave ön filtreler tek kullanımlıktır ve düzenli olarak değiştirilebilir.
Normal hastane koşullarında kullanıldığında MedicCleanAir® filtre kartuşu 12 ay boyunca verimlidir.

Filtre kirlilikten dolayı tıkanırsa ya da parçacığa doyarsa ne olur?
MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitesinden çıkan hava her zaman filtrelenen temiz HEPA havasıdır. Filtre kartuşu daha da tıkandıkça veya parçacığa doydukça filtre kartuşunun gözenekleri dolar ve tıkanır. Bunun sonucu olarak, filtre kartuşu daha fazla doydukça MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitesinden daha az temiz HEPA tarafından filtrelenen havası (daha az miktarda) çıkar. Böylece aynı kalitede (hatta daha iyi), ama daha az hava çıkar.
2007 itibariyle, MedicCleanAir® Mobil HEPA Üniteleri müşteriyi filtre kartuşunu değiştirmesi hususunda bilgilendiren bir alarm ile donatılır.
Not: 'normal hastane çalışma koşullarında' 12 aydan önce alarmın sönmesi durumunda hastanenin kritik alanlarında havada bulunan kontaminasyon ile ilgili gerçekten bir sorunu vardır.
Filtre kartuşundaki bakteri, virüs ve mantarlara ne olur? Bunlar filtre kartuşuna hapis mi olur? Ne kadar süre canlı kalırlar? Filtre kartuşundan geçebilirler mi?

Bakteriler
Genel olarak bakterilerin hayatta kalabilmeleri için ideal bir üreme zeminiyle birlikte besin temeline ihtiyaçları vardır. Diğer bir ifadeyle, belirli bakteri türü için gereken besin temeli, ideal sıcaklık ve nem olmadan bakteriler bizzat aktif olarak hayatta kalamazlar. Besin temeli su, “yumurta beyazı”, vs. olabilir. Bakteri kendi kendini beslenme ortamında besleyebildikçe var olmaya, büyümeye ve/veya çoğalmaya ve aktif olmaya devam edebilir.
Bu temel ya da muhtemelen besinin kendisi havada olabilir; örneğin parçacık, damlacık ve hatta insan dokusu. (Ör. verem, frengi, kızamık) Havanın arıtılmasıyla temel ve bakteri türleri filtre kartuşu tarafından yakalanıp, tutulup korunduğunda bakteri türleri, tüm besinler tüketilene (ve söz konusu belirli bakteriye başka besin sağlanmayana) kadar 'canlı' kalır. Ayrıca, bakterileri canlı tutmak için mükemmel 'üreme zemini' (=sıcaklık, nem, ...) gereklidir. Bu mükemmel üreme zemini mevcut olmadığında, bakteri türü besini tükettiğinde ve sıcaklık ya da nem ideal olmadığında ölürler. Bununla beraber, küçük bir miktarı 'uyuma koşullarında' 'yaşamaya' devam edebilir ve bu durumda aktif olmayan durumda olurlar. Bununla beraber, bu 'uyuma koşulu' için en büyük gereksinim ideal üreme zemininin (sıcaklık/nem vs.) korunmasıdır. Mevcut durum bu şekilde değilse yine ölürler.

Virüsler
Virüsler, hücreler arası türlerdir; yani hücre ya da hücre kümesi ortamı dışında varlıklarını sürdüremezler. Virüslerin hücreye/hücrelere, beslenmeleri ve hayatta kalmaları için (bakteri için belirttiğimiz gibi) mükemmel üreme zemini, yani sıcaklık, nem, vs. ile beraber ihtiyaçları vardır. Ancak çok sayıda hücre virüsün bizzat kendisi için kullanılabilir olduğunda hayatta kalabilirler. Bir virüs, hücreler olmadan kendi başına çoğalamaz. Besini tükenir tükenmez virüs ölür.
Hücreler ve eşlik eden virüsler hava yoluyla taşındığında MedicCleanAir® filtre kartuşları tarafından emilir. Hücrelerden veya hücre kümelerinden gelen tüm besin 'tükenene' kadar virüsler 'canlı' kalır. En sonunda bu durum sağlandığında ölürler.

Bakteri ve virüslerin aktif kaldıkları süre
Bakteri türleriyle virüslerin canlı kalabildiği ya da 'uyuma koşulunda' kaldığı tam zaman diliminin belirlenmesi zordur. Söz konusu süre zarfında belirli bakteri veya virüs türünün hangi besini ne kadar kullandığına bağlıdır. Sonuç olarak, aynı türün havada örneğin su damlacıkları ile birlikte, havada örneğin su damlacıklarının daha az sayısına sahip aynı tipte başka türe göre daha uzun süre 'canlı' kalacağı ifade edilebilir.
Dolayısıyla, belirli bir türün filtre kartuşunda ne kadar süre canlı kalacağının belirlenmesi mümkün değildir.
Bununla beraber, tüm uzmanlar ister bakteri ister virüs türleri olsun, herhangi bir besin olmadan hayatta kalma süresinin birkaç saat ve birkaç gün olduğunu belirlemişlerdir. Birkaç ay veya yıl boyunca hayatta kalma pratikte %100 ihtimal dışıdır. Bununla beraber, 'uyuma koşullarındaki' bakteri sporları dünyadaki en eski hayat formudur ve 'uyuma koşullarında' ne kadar kalabileceklerine dair tam veriler mevcut değildir.
Bununla birlikte, MedicCleanAir® filtre kartuşlarının verimliliği bakteri ve virüslerin her zaman yakalanmasını güvence altına alır.

Mantar/Aspergillus
Mantarlar bağımsız bir hayat formudur. Herhangi bir temel besin olmadan büyür. Doğru sıcaklık ve nemde büyür ve çoğalır. İdeal durumlarda bazıları bazılarından daha aktiftir. Büyüklükleri 2 ile 10 mikron arasındadır ve herhangi bir 'taşıyıcı/nakledici' vasıtası olmadan havada nakledilir. Aspergillus her yerde bulunur; normal evlerde, açık havada dışarıda, ofis binalarında, hastanelerde, zeminde, duvarda, tavanda, HVAC sistemlerinde, ısıtıcılarda, mobilyalarda, tozun içinde vs. Bu mantara maruz kalan sağlıklı insanlar herhangi bir zorluk veya sağlık sorunu yaşamazlar. Bununla beraber, bağışıklık yetersizliği olan hastalar mantara maruz kalmaktan dolayı ölebilirler (IA Hastaları). Dolayısıyla, hasta odalarında en uygun hava temizliği çok büyük önemi haizdir.
Mantarlar hakkında daha fazla bilgi ve farklı türler aşağıdaki adreste bulunabilir:
http://www.aspergillus.man.ac.uk

Bakteri ve virüslerin MedicCleanAir® tarafından hava arıtması yoluyla yakalanması
Bakteri türleri ile virüslerin kendilerini diğer besin zeminlerine naklettirebilmeleri için çoğunlukla 'taşıyıcılara' ihtiyacı vardır. Bu taşıyıcıların (toz, doku, damlacık, ...) belli bir boyutu vardır. Filtre kartuşunun verimliliği ister parçacık, ister damlacık, ister başka bir unsur olsun, belli bir 'taşıyıcının' emilip emilmeyeceğini belirler.
MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitesi 0,3µm ve üstü büyüklükte parçacıklar üzerinde %100 verimliliğe sahiptir.
İlave olarak, MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitesi 0,3 mikrondan 30 defa küçük parçacıklar üzerinde test edilmiştir. Mobil HEPA Ünitesinin 0,017 mikronluk parçacıklar üzerindeki verimliliği %99,27'dir. – Bilimsel test sonuçlarına başvurun –
Diğer bir ifadeyle: bir şeyin MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitesinden geçebilme riski 0,3 mikron üzerinde %0 ve 0,017 mikron üzerinde %0,7 ile sınırlıdır. Dahası, herhangi bir şeyin yüzeyde tutulmaması gerekiyorsa kontaminantın yeniden yakalanma şansı %99,3'tür!

Sonuç ve Değerlendirme
Kirleticilerin verimliliği, yakalanması ya da parçalanması 0,3 mikron ve üstü parçacık büyüklüğü için tartışma konusu değildir. Sonuçlar %100 pozitiftir, %100 yüzeyde toplanmadır.
0,3 mikrondan küçük bakteri ve virüslerin taşıyıcıları dikkate alındığı sürece, çoklu tıbbi testlerde gösterildiği üzere (tıbbi test sonuçlarına başvurun) MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitelerinin %99'un üzerinde yüzeyde toplanma kabiliyeti vardır –

Filtre kartuşları nasıl bertaraf edilir?
Normal hastane çalışma koşullarında kullanılan filtre kartuşları, hastanenin normal atık prosedürleri ile birlikte atık fabrikalarına (yanacak olanlar) gider.
Bununla beraber, bazı durumlarda filtre kartuşlarına farklı muamelede bulunmak gerekir. Buna bir örnek, MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitesinin eczacılık laboratuvarlarında sitostatik ürünlerinin hazırlanmasında kullanıldığı durumdur. Sitostatik ürünler kanser hastaları için ilaç yapımında kullanılmaktadır. Sitostatik ürünler kendi başlarına toksiktir ve normal oda sıcaklığında havada bulunurlar (gaz). MedicCleanAir® Mobil HEPA Üniteleri bu şekildeki hazırlama odalarına takılır, çünkü normal güvenlik kabinleri aktif karbon filtreleriyle (gazları yüzeyde toplamak için gereken) donatılmamıştır. Bu laboratuvarlarda MedicCleanAir® Mobil HEPA Üniteleri uygulandığında filtre kartuşları bu toksik gazları yüzeyde toplar ve hastanenin (her hastanede bulunan) toksik atığı kanalı aracılığıyla bertaraf edilir
Sonuç ve değerlendirme: genellikle filtre kartuşları normal atık prosedürleri aracılığıyla bertaraf edilir

Filtre kartuşlarını değiştirmemiz neden gereklidir?
Hastane temelinde veya hastane dışında. Filtre kartuşlarının bakımı veya değişimleri asla kullanım alanı içerisinde yapılmamalıdır. Ama bu talimatlar her bir üniteye eşlik eden kılavuzda da belirtilir.

MedicCleanAir®'ın başka tipte filtreleri var mıdır?
Evet, ürünlerimize bakabilirsiniz

MedicCleanAir® Mobil Hepa Ünitelerinin Bakımı

Filtre kartuşu değiştirilirken makine için başka bir bakım işlemi var mıdır?
Hayır, normalde yoktur. 12 ayın ardından filtre değişimi gerekir ve bu sırada makinenin iç tarafı (filtre kartuşunun bulunduğu) ve dış tarafı dezenfekte edilir. Bununla beraber, bakım talimatları her bir MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitesiyle teslim edilen kılavuza eklenmiştir.

Motor kontamine olabilir mi?
Hayır, motor kontamine olamaz, çünkü motor, HEPA tarafından filtrelenen havanın Mobil HEPA filtresini terk ettiği yere takılıdır. Aynı şekilde, kirli hava asla motorla temas etmez.

Neden paslanmaz çelik tercih etmeliyim?
Paslanmaz çelik steril özelliklerinden dolayı esasen hastanelerin kritik alanlarında kullanılır. Üzerine kontaminantların yapışamayacağı kadar pürüzsüzdür ve MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitesi parlak tutulur, çünkü bu yolla birisi üzerinde her şeyi görebilir ve yüzeyin temiz olduğundan emin olabilir. Bununla beraber, en yeni MedicCleanAir® üniteleri, epoksi beyaz anti-bakteriyel kaplama ile kaplıdır; ayrıca bkz. SSS "mobil HEPA üniteleri kendi kendilerini kontamine edebilirler mi?"

Bu makine için yedek parçaya ihtiyacımız var mı?
Hayır. Bugüne kadar MedicCleanAir®, cihazın herhangi bir kısmında herhangi bir kusura rastlamadı.

MedicCleanAir® Mobil Hepa Ünitelerinin Kurulumu
Bu cihazları takmak için odada veya bölümde ayarlama yapmalı mıyız?
Hayır, bu cihazlar bağımsız ünitelerdir. Kirli havayı emer, havayı arıtır ve hastanın veya bölümün odasına geri üflerler. Ünite, duvar yüksekliğinin 2/3'ü kadar yükseklikte bir rafa konulmalıdır. Elektrik verilmeli (220 V), ünite açılmalı ve distribütörün filtre kartuşunu değiştirip bakımı gerçekleştireceği 12. aya kadar dokunulmamalıdır. Tüm MedicCleanAir® Mobil HEPA Üniteleri, filtre kartuşunun değiştirilmesi gerektiği hakkında müşteriyi bilgilendiren bir alarm ile donatılmıştır.

Bu cihazı odanın veya bölümün neresine takmalıyız?
Duvara karşı veya bir dolabın en üstüne (duvar yüksekliğinin 2/3'ü) yerleştirilmelidir.
Enfekte hastalar varsa hastaya yakın; bağışıklık yetersizliği olan hastalar varsa hasta yatağının karşısına; kontaminasyon kaynağı örneğin havalandırma sisteminin ızgarasından çıkan kontaminasyon ise MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitesi söz konusu ızgaraya yakın konulmalıdır. Kontaminasyon kaynağı kapıdan geliyorsa makine, kapıya bitişik veya kapının üzerinde olmalıdır. – Ayrıca bkz. SSS "Hava akış düzenleri ve soluma bölgesinin önemi" –

MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitesinin odadaki mevcut havanın ısıtılması, soğutulması, nemlendirilmesi veya kurutulması üzerinde etkisi var mıdır?
Hayır, MedicCleanAir® Mobil HEPA Üniteleri havayı arıtır. Bu cihazın, havanın ısıtılması, soğutulması, nemlendirilmesi veya kurutulması üzerinde etkisi yoktur. Bu bir Enfeksiyon Kontrol Ünitesidir, yani hava arıtma cihazı.

Cihazı ne kadar uzun süre çalışır durumda bırakabiliriz? Açık mı kapalı mı bırakıyoruz?
Her gün 24 saat: 12 ay boyunca veya filtre kartuşu alarmı sizi değiştirilmesi hususunda uyarmadığı sürece. Bunun nedeni hastanelerdeki kontaminasyonun hastanenin içinden gelmesidir ve bakımın iyi kalitede sağlanması için MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitesi her zaman çalışır tutulmalıdır. – Broşürdeki kırmızı ve mavi grafiğe bakın; makineler konuluyor (kontaminasyon düşer), kontaminasyon dalgalı (çünkü hastaların tedavisi için kapılar açılıyor) ve ardından üniteler kapatılıyor. Sonuç: kontaminasyon derhal yükselir. Bu yüzden, MedicCleanAir® Mobil HEPA Üniteleri her zaman çalışır durumda tutulmalıdır.

Özet V.I.T.O. – rapor: 2000/MIM/R/7 – MedicCleanAir® – no. 991351.
Düzenli İç Mekan havası / tüm parçacık büyüklükleri / çalışma koşulları üzerinde MedicCleanAir® Verimliliği


MCA Mobile HEPA Unit

Hastanemizde HEPA havalandırma sistemleri zaten takılı.

Belli Yoğun Bakım Üniteleri için Hastanemizde HEPA havalandırma sistemleri zaten takılı. MedicCleanAir® Mobil HEPA Üniteleri takmamız da gerekir mi? Ya da mevcut HVAC sistemlerimiz standartları karşılamıyorsa bunlar yardımcı olur mu?

HEPA filtreleri ile donatılmış entegre HVAC sistemlerinin iyi sistemler olduğu ve belli riskli bölümlerde hava kalitesiyle ilgili gerekli standartları sıklıkla yakaladığı açıktır. Tüm havalandırma sistemlerinin hastanenin dışından taze hava alması gerektiğinden hastanedeki veya söz konusu bölümdeki hava kalitesini en başta belirleyecek olan, bu sistemlere takılı filtrelerin kalitesidir.

Bununla beraber, HEPA filtreleriyle donatılmış HVAC sistemlerinin uygulanmasıyla ilgili bazı kritik faktörler ve sınırlandırmalar mevcuttur:

Bakım:
Belli bir anda filtrenin periyodik değişimini içeren bakım gerçekleştirilmediğinde (genellikle en az yılda bir) HVAC sisteminin tüm boruları artık gelişmeye, büyümeye ve/veya çoğalmaya hazır mikroorganizmalarla kirlenir. Bakım "unutulduğunda", en büyük kötülük yapılmış olur. Bu durum MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitelerinin kullanımıyla onarılabilir/hafifletilebilir.

Kontaminasyon hastanenin içinde gelişir:
Binaların içinde kirlilik veya CFU'lar gelişir ve bölgede faaliyet gerçekleştirildiği anda artmaya başlar. Belli bir alana insanlar gelir gelmez (hastalar, ziyaretçiler veya personel) kontaminasyon artar. HEPA filtreleriyle donatılan HVAC sistemleri, HEPA ile filtrelenmiş hava ile iç mekanı bastırarak bu kontaminasyonu azaltmaya çalışır. Bu işlem çok uzun sürer ve etkin ve hava akışı olmadığından sıklıkla tamamen etkisizdir.

MedicCleanAir® Mobil HEPA Üniteleri havayı iç taraftan arıtır ve birkaç üniversite hastanesi tarafından yapılan birden fazla tıbbi çalışmanın ispatladığı üzere riskli alanların havasının hızlı ve verimli şekilde HEPA ile filtrelenmesi görevini yerine getirir. – Test sonuçlarına başvurun –

Bağışıklık yetersizliği olan hastalar:
Bağışıklık yetersizliği olan hastaların HEPA tarafından filtrelenen hava solumaları gereklidir. Dolayısıyla, HEPA tarafından filtrelenen hava sağlayan ızgaralar, HVAC sisteminden gelen ve HEPA tarafından filtrelenen havanın doğrudan bağışıklık yetersizliği olan hastalara (soluma bölgesi) gideceği şekilde konumlandırılmalıdır. Hasta odalarının %90'ı bu şekilde değildir. Bunun yanı sıra, bağışıklık yetersizliği yüksek derecede olan hastalar pozitif basınçlı odalara yerleştirilmelidir. Yine, hastanenin mevcut HVAC sistemlerinin %90'ında bu durum geçerli değildir. MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitelerinin kullanımı ve uygulanması bu sorunu/sorunları çözer. – Bkz. ürünler, MedicCleanAir® – ISO Konsepti

Enfekte hastalar:
Enfekte hastalar nefeslerini verdiğinde belli bulaşıcı türler (Ör. verem, (kuş) grib(i), SARS, ...) bulaştırır. Bu yüzden, söz konusu risk alanındaki hava mümkün olduğunca çabuk arıtılmalıdır. HEPA filtrelerini içeren HVAC sistemleri bastırma yöntemini kullandığından hava arıtılmaz, bilakis risk alanından bastırılır. Ayrıca, ısıtma ve/veya soğutmada para tasarrufu sağlamak için HVAC sistemleri sıklıkla büyük bir hava yüzdesini yeniden kullanır. Çok sık olarak, bu HVAC sistemlerinin, havalandırma sistemlerinin dışarı atma ızgaralarında hiçbir HEPA filtresi yoktur ve böylece bulaşıcı türler hastanenin kalan kısmına yayılır.
Enfekte hastalar negatif basınçlı odalara yerleştirilmelidir. Çok sık olarak, HEPA filtresi içeren HVAC sistemi bu amaca ulaşabilecek kabiliyette değildir. Sonuç olarak; diğer hastalar, ziyaretçiler ve personel bu bulaşıcı ajanlara yakalanmaya açıktır.
MedicCleanAir® Mobil HEPA Üniteleri yalnız konuyla ilgili bulaşıcı ajan sorunlarını çözmekle kalmaz, ayrıca hastanenizi negatif basınç odalarıyla donatır. Bu çözüm için toplam çalışma süresi ½ günü aşmaz. – Bkz. ürünler, MedicCleanAir® – ISO Konsepti.

Sonuç ve Değerlendirme:
HEPA filtreleriyle donatılan ve donatılmayan entegre HVAC sistemleri içeren risk bölümlerinde büyük CFU içeriğiyle karşılaşırsanız MedicCleanAir®'a başvurun; sorununuzu çözelim.

İletişim

Ameliyathanelerimizde laminar akış kurulumları halihazırda mevcut
Geçmişte ameliyat edilen hastanın korunması için laminar akış kurulumları faturanın en üst kalemi olurdu. Laminar akış kurulumlarının, ameliyat masası etrafında temiz hava sağlaması öngörülür.
Bununla beraber, birden çok tıbbi çalışmada bu kurulumların sıklıkla yalnız teoride iş gördüğü, ama pratik koşullarda iş görmediği gösterilmiştir. Bunun temel nedenleri, ameliyat masasının etrafında çok sayıda cihaz ve hastane personelinin çalışması ve bunların laminar akış kurulumunun hava akışını bozması ve sonuçta hastanın sınırlarına kontamine hava getirmesidir.
Bunların yanı sıra, ameliyat masasının bitişiğindeki alanlar bu laminar akış sistemi tarafından arıtılmaz (çizime, atlama alanına bakın). Sonuç olarak, sıklıkla herhangi bir HEPA sistemiyle bir şekilde donatılmamış odalarda, hazırlama ve yeniden doğrulama (hastanın en zayıf olduğu yer) odalarında enfeksiyonlar ortaya çıkabilir.
 
Sorunun çözümü:
Tüm ameliyathaneyi (yalnız belli bir alanı değil tüm odayı) temizlediğinden dolayı MedicCleanAir® Mobil HEPA Üniteleri tesis edin
 
Sonuç ve Değerlendirme:
Ameliyathanelerdeki Laminar Akış sistemleri sıklıkla verimli değildir ya da ameliyathanelerdeki hava enfeksiyonunun azaltılması üzerinde çok sınırlı etkisi vardır.
 
Not:
Şunların bilinmesi faydalıdır: tüm ameliyatların %95'i başarılıdır. Doktorun yapması gereken, normalde %95 için bir başarıdır. Ama hasta öldüğünde 'ameliyattan çıkamadı' denilir. Gerçek ise, hastanın ameliyattan önce veya sonra enfekte olduğu ve bir komplikasyondan / enfeksiyondan dolayı öldüğüdür. Esas neden ameliyatın kötü gitmesi değildir.
 
Her zamanki ameliyathane:


operating theater

operating theatres

Çözüm:
Pozitif basıncı oluşturulması için ameliyathanedeki ve komşu bölgelerdeki MedicCleanAir® PRO üniteleri, MedicCleanAir® ISO 100 veya ISO 200 serisi.

Özel durumunuz için ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız MedicCleanAir®'a başvurun.
Enfeksiyonlar hangi yollarla yayılır?

Hastanede Yakalanılan Enfeksiyonlar 3 yolla bulaşır: Temas, gıda ,vektör ve hava yoluyla.

Temas, bir kişi ya da nesneye dokunmak demektir. Temas yoluyla enfeksiyonların azaltılması için hali hazırda çok sayıda önlem uygulana gelmektedir; ör. ellerin 10 defa yıkanması, kalemlerin doktorlarla birlikte hastadan hastaya veya bölümden bölüme gezmemesi, kapı kollarının düzenli olarak temizlenmesi, vs.

Gıda aynı zamanda (ya da normal olarak) kontrol altındadır. Bununla beraber, gıda zincirimizin temiz ve tamamen kontrol altında olduğuna çok fazla alışmış olmamızdan dolayı bazen gıdalar da kontamine olur. Sıklıkla, depolama ve hazırlık odaları temiz ve dezenfekte edilmiş değildir.

Sivrisinekler, sinekler, sıçanlar, fareler, hamam böcekleri vs. gibi iyi hijyen altında olan vektörler normalde kontrol altındadır.

Havanın (damlacıklar dahil) kontaminantlardan arındırılması çok daha zordur, çünkü bölümden bölüme kapılar, koridorlar, HVAC sistemleri vs. aracılığıyla nakledilir.
Geçmişte, havanın kontaminantlardan arındırılması çoğunlukla bölümün, hastanenin kalanından tecrit edilmesi, katı hijyen önlemleri, pahalı entegre HEPA tarafından filtrelenen havalandırma sistemleri, pahalı laminar akış sistemleri vs. ile yapılırdı. Bununla beraber, bazıları inanılmaz derecede pahalı olan bu önleyici tedbirler her zaman hastane içindeki küçük bir alanla sınırlıdır ve havadaki enfeksiyonların azaltılması üzerinde çok az etkisi vardır.

Havanın hastane enfeksiyonlarını gittikçe daha "naklettiği" görülmektedir. CFU'ların sıklıkla daha önce sterilize edilen ve kimsenin temas etmediği yerlerde bulunduğu bir gerçektir. Bu CFU'ların bazılarının yalnız temas yoluyla bulaştığına inanıldığından hava da iyi bir 'taşıyıcı' olmalıdır.
Bunun delili, aspergillosis ile ilgili birkaç tıbbi testte ve yakın zamanda MRSA'nın da havada olduğu gerçeğiyle ilgili tıbbi çalışmalarda görülebilir.

Çözüm:
Tıbbi, klinik ve laboratuvar testleri, MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitelerinin kontaminantları, bulaşıcı ajanları ve hastaların enfekte olma oranını sıfıra düşürmenin çözümü olduğunu ispatlamıştır (bkz. test sonuçları).
Havanın Hastane Enfeksiyonlarını gittikçe daha fazla temel nedeni olduğu görülmektedir.
Temas ve gıdayla ilgili olarak geçmişte bir şeyler yapılabilirdi.
Ama hava hakkında bugüne kadar bir şey yapılamıyordu.

Özel durumunuz için ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız MedicCleanAir®'a başvurun.

Havadaki ve yüzeydeki MRSA kontaminasyonu.

Enfeksiyonların nasıl iletildiği sık sık büyük bir tartışma konusu olagelmiştir.
'Temas' en açık iletim yolu olduğundan iletim hakkında 'temas' üzerinde odaklanılmıştır ve sonuç olarak alınan önlemlerle 'temas' yoluyla iletim engellenmeye çalışılmıştır.
Bu durum sıklıkla, bazen de 'temas' ile 'hava' yoluyla iletim arasında bir bağlantı olduğu inkar edilerek 'hava' yoluyla iletimin ihmal edilmesini netice verir.
MRSA'nın artan sıklığından dolayı bu tutumun (hafifçe) değişmekte olduğu not edilmiştir.
Bunun nedeni, temas yoluyla iletimi önlemek amacıyla şiddetli hijyen ve kontrol önlemlerine karşın MRSA'nın hastaneler için artan bir sorun olmasıdır; bu yüzden diğer seçenek, yani hava yoluyla iletim dikkate alınmalıdır.
MRSA'nın medyaya konu olmaya başladığı gerçeğinin de 'hava yoluyla iletim'e doğru değişen tutuma katkı sağladığı muhtemeldir.

2002'den beri, MedicCleanAir® Mobil HEPA Üniteleri hakkında 'havadaki', 'yüzeylerdeki' ve 'zemindeki' aspergillus derişimlerine dair klinik gerçekler yayınlandığında aşağıdaki sorular doğmuştur:

 1. İnsanlar dokunmadığında malzeme, mobilya, tıbbi ekipman vs.nin CFU'larla kontamine olmasının nedeni nedir?
 2. MedicCleanAir® uygulandığında malzeme, mobilya, tıbbi ekipman vs.nin CFU'larla kontamine olmamasının nedeni nedir? 1

Giriş
Metisiline Dirençli Stafilokok aureus (MRSA), belli antibiyotiklere dirençli bir bakteri tipidir. Bu antibiyotikler arasında metisilin ve ayrıca oxallin, penisilin ve amoxillin gibi diğer yaygın antibiyotikler vardır.
MRSA dahil staf enfeksiyonları en sık, hastanelerde ve sağlık tesislerinde (bakımevleri ve diyaliz merkezleri gibi) bulunan ve bağışıklık sistemi zayıflayan kişiler arasında görülür. 2

MRSA'nın iletiminde temel mod esas olarak sağlık personelinin geçici olarak kolonize olan elleri aracılığıyla hastadan hastaya şeklindedir.
Sağlık personeli bu organizmayı aşağıdaki şekillerde kapar:

 • bir hastayla temas yoluyla veya
 • kontamine yüzeylere / malzemelere dokunarak. 3 – 4

MRSA; zemin, nevresimler, tıbbi ekipman ve hastane mobilyaları gibi birçok sahadan kazanıldığından dolayı sonuç olarak cansız ortamlar aracılığıyla iletim de önemli olabilir.
Hava yoluyla iletimin genellikle doğrudan temas yoluyla iletimden daha düşük sıklıkta gerçekleştiği kabul edilir, ama biyo-aerosol şeklindeki MRSA havayı kontamine edebilir ve havada enfeksiyona neden olabilir. 5
Bir MRSA enfeksiyonun maliyetinin 10.000 ile 36.000 Euro arasında olduğu tahmin edilmektedir. 6

Journal of Hospital Infection (2002) 50; 30 – 35
Yatak toplamakla ilgili havadaki ve yüzeydeki metisiline dirençli Stafilokok Aereus kontaminasyonunun değerlendirilmesi.

Bu yayından elde edilen gerçekler.

 • Bu çalışma Ağustos 2000 - Temmuz 2001 arasında yürütüldü.
 • MRSA hastaları merkezi bir iklimlendirme sistemine bağlı kapalı, tek hasta içeren odalarda bulunuyordu.
 • Yatak yapma sırasında ve bir saat öncesinde hiçbir personel veya ziyaretçi tarafından başka bir faaliyet gerçekleştirilmedi.
 • Havadan numune, yatağın yapılmasından 15, 30 ve 60 dakika sonra alındı.
 • MRSA içeren parçacıklar parçacık büyüklüğüyle bağlantılı 6 aşamada ölçüldü
 • aşama 1 > 7 µm ; aşama 2 4,7 – 7,0 µm ; aşama 3 3,3 – 4,7 µm
 • aşama 4 2,1 – 3,3 µm ; aşama 5 1,1 – 2,1 µm ; aşama 6 0,65 – 1,1 µm

MedicCleanAir®-notu
Tüm büyüklükler "havada enfeksiyon" yeterliliğini karşıladı ve hava yoluyla diğer yerlere iletilebilir.
İletim doğrudan ortama, örneğin komşu bölüme olabileceği gibi havalandırma sistemi aracılığıyla hastanenin diğer alanlarına da olabilir.
Solunan aşama 3 – 4 – 5 – 6 / 0,65 – 4,7 µm arası büyüklükleri akciğerlere ulaşabilir.
MedicCleanair® Pro'nun MRSA içeren parçacıklar üzerindeki verimliliği %100'dür. 7

MRSA içeren parçacıklar yatak yapılırken havaya salındı

CFU/m³ olarak MRSA kontaminasyonu

 1. faaliyet yok (yatağın yapılmasından önce) ~ 6
 2. Yatağın yapılmasından 30 ve 60 dakika sonra ~ 6
 3. Yatağın yapılmasından 15 dakika sonra ~ 30
 4. yatak yapılırken ~ 116

MedicCleanAir®-notu
Hiçbir faaliyet yokken bile havada 6 CFU/m³ (MRSA içeren parçacık) mevcuttur.

Çalışma – Tartışma
"Bu bulgular yatak yapılırken havadaki MRSA'nın artışının hastane ortamını kontamine edebileceğini ve burun boşluğunda ya da zircirleme olarak solunumla ilgili MRSA enfeksiyonlarında MRSA kolonizasyonunda rol oynayabileceğini öngörür. Dolayısıyla, havanın devridaim edildiği ortamlarda MRSA birikmesini sınırlamak için etkin bir kontrol sisteminin tasarlanması kritiktir. Laminar tek yönlü hava akışı, havalandırma ve havanın filtrelenmesi de hastane ortamlarında faydalı olabilir ve tecrit odaları olarak değerlendirilebilir."
"Hastanede kapılan MRSA enfeksiyonunun önlenmesi ve kontrolü önlemlerinin el dezenfeksiyonunu, önlük, eldiven ve maske giyilmesini ve burun kanalından MRSA'nın giderilmesini içermesine karşın az sayıda önlemin amacı havadaki bakterilerin kontrolüdür".

MedicCleanAir®
Journal of Hospital Infection (2002) 50; 30-35 ve referanslarını içeren çeşitli yayınlardan, MRSA enfeksiyonlarının iletimi önlemek için 3 önlem gerektirdiği açıkça anlaşılır:

 1. Temas yoluyla iletimi önlemek için mevcut hijyen önlemleri tavizsiz kontrol edilmelidir
 2. MRSA enfeksiyonu kapan hastalar tecrit edilmelidir ve
 3. Bizzat tecrit odası, MRSA içeren parçacıkları kontrol etmek amacıyla verimli bir HEPA iklimlendirme sistemi ile donatılmalıdır: CFU numaraları, Journal of Hospital Infection (2002) 50; 30 – 35.
Not
MedicCleanAir®-ISO Konsepti, A.I.I. (Havadaki Enfeksiyonun Tecridi) odaları oluşturmak için çok kolay uygulanabilir olan çalışılabilir ve ekonomik bir konsept sunar; Verem ve Sars konseptine başvurun.
Verem gibi bulaşıcı bir hastalık, belirli bir uzmanlaşmış "Enfeksiyon" bölümünde tedavi edilir ve burada kalıcı A.I.I. odaları gereklidir.
MRSA, farklı hasta popülasyonlarında, dolayısıyla çeşitli bölümlerde mevcuttur ve bu durum kalıcı A.I.I. odaları hakkındaki tartışmayı çok zorlaştırır.

MRSA Gerçekleri
MRSA ile enfekte olan hastalar ortamdan ayrılmalı ve tecritte tutulmalıdır.
MRSA içeren parçacıklar (CFU) hiçbir faaliyet olmadığından bile her zaman mevcuttur. 5
M³ başına CFU sayısı, faaliyetler sırasında artar (patlama yapar). 5
 
MedicCleanAir® önerisi
Bir MRSA hastasının tedavi gördüğü odada 1 MedicCleanAir® PRO kurulumu.
Bu sayede havadaki MRSA kontaminasyonu iletilmez ve hastanın kendisi diğer (havadaki) kontaminasyonlara karşı korunur.
 
MedicCleanAir® İlkeleri
MedicCleanAir® Pro, aşağıdaki ilkeler karşılandığında en uygun hava kalitesini sağlar.
 1. MedicCleanAir® Pro, yatağın kapı tarafındaki diğer tarafında hasta yatağına yakın takılmalıdır.
 2. MedicCleanAir® ünitesi, faaliyetin olmadığı dönemde seviye 1 veya 2'de (6 FU/m³) çalıştırılmalıdır.
 3. MedicCleanAir® ünitesi, yatak yapma işlemi sırasında ve ardından 15 dakika boyunca seviye 4'te (30 ve 116 CFU/m³) çalıştırılmalıdır.
 4. Yatak yapılırken ve ardından "birkaç" dakika boyunca kapı kapalı kalmalıdır.
 5. "Birkaç" dakika, odanın büyüklüğüne bağlıdır (aşağıdaki not 2'ye bakın).
 
Not 1
MedicCleanAir®, MRSA içeren parçacıkların 0,65 – 7 µm aralığındaki her türlü büyüklüğü üzerinde %100 etkindir. 7
 
Not 2
MedicCleanAir® filtre kartuşunun verimliliği ve bizzat cihaz tarafından oluşturulan hava akış düzeni, tecritte hava bütünlüğü oluşturur ve sağlar.
St. Pierre Üniversite Hastanesi, Brüksel, Belçika tarafından yapılan testler, 28 M³'lük tecrit odalarında 'temiz oda hava kalitesi' elde etmek için MedicCleanAir®'ın 7 dakikaya ihtiyacı olduğunu ortaya koydu.
 
Not 3
MedicCleanAir® Mobil HEPA Üniteleri yalnız havadaki MRSA'yı ortadan kaldırmaz, aynı zamanda tıbbi aletler, mobilyalar vs. gibi kontamine yüzey riskini de azaltır.
Havada olmayanlar batamaz.
Bu durum, E.B.M.T. tarafından yayınlanan ve İnvaziv Aspergillosis hakkında yapılan uzun soluklu bir çalışma sırasında ispatlanmıştır. 6
İnvaziv Aspergillosisin büyüklükleri havadaki MRSA büyüklüklerine eşittir.
 
Referanslar:
 1. Bone Marrow Transplant 29, (2) 2002 – s. 5245 Nº 852
 2. Hastalık Kontrol Merkezi (CDC)
 3. Infect Control Hosp Epidemiol 1989; 10: 106 – 110
 4. Infect Control Hosp Epidemiol 1997; 18: 622 – 627
 5. Journal of Hospital Infection (2002) 50; 30 – 35
 6. Am. J Infect Control 2002; 30()3): 145 – 152
 7. VITO 2000/MIM/R/006
© MedicCleanAir® – 2005
 
Bilgi:
Journal of Hospital Infection (2002) 50; 30 – 35
Yatak toplamakla ilgili havadaki ve yüzeydeki metisiline dirençli Stafilokok Aereus kontaminasyonunun değerlendirilmesi.
 
MRSA'nın Havada Hapşurmayla Yayılması – JID 2006:194 (15 Ekim 2006)

Özel durumunuz için ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız MedicCleanAir®'a başvurun.
Hangi tür filtreleme teknikleri mevcuttur?

Havayı 'filtrelemek' veya 'temizlemek' için 4 farklı tür teknik mevcuttur:

A. Mekanik filtreleme:
Ör. temiz odalarda, laminar akışta, vs. kullanılan profesyonel tekniktir (MedicCleanAir®'ın yaptığı gibi)

B. Elektrostatik filtreleme:
parçacıkları (yalnız parçacıkları) çekmek için elektro-mıknatıs oluşturmaya dayanır. Gazları yüzeyde toplamak için son filtre olarak bazen ayrı bir aktif karbon filtresi ile de donatılabilir.

C. İyonizasyon:
pozitif ve negatif iyonlar arasında kabul edilebilir bir oran sağlamak için negatif iyonların oluşturulması.

D. UV ve dezenfeksiyon:
"UV radyasyonu veya etrafa belirli böcek öldürücüler / kimyasallar yaymak yoluyla mikro-organizmaların öldürülmesi.

Her bir filtreleme tekniği hakkında notları görmek için diğer SSS kısmına başvurun.

İyonizasyon: tıbbi tesislerde kullanılmalı mıdır?

Bu teknik, havadaki kirlilikten dolayı ya da bu kirlilik yoluyla gelişen 'pozitif' iyonları (p-İYON=enerji harcayan) dengelemeye çalışmak üzere havaya 'negatif' iyonlar (n-İYON=enerji sağlayan) ekler.

Birbirine oranı: (n-İYON) ve (p-İYON)
Dağlarda: 3 : 1 (temiz taze hava)
Şehirde: 1 : 500 (kirli hava)

n-İyonları havada mevcuttur, ama p-İYONLARI tarafından ortadan kaldırılır.
p-İYONLARI, havadaki kirlilik (parçacıklar) yüzünden oluşur veya gelişir.

Bu tekniğin gördüğü görev, kirliliğin neden olduğu p-İYONLARIN (negatif enerji) ortadan kaldırılması değil, daha sonra sürekli olarak mevcut p-İYONLARI tarafından ortadan kaldırılan n-İYONLARININ sayısını artırmaya çalışmaktır.

Bu teknikte veya iyonizer ünitede n-İYONLARI üretilir ve havanın kirletilmesiyle ilgili başka bir işlem gerçekleştirilmez.

Pratik bir örnek / bir karşılaştırma:
Motorunda delik olan ve yağ sızdıran bir araba ele alın.

Seçenek 1
Motorun sürekli çalışması için motora sürekli yağ ekleyin.
Bu seçenek iyonizasyon tekniğine benzer.

Seçenek 2
p-İyonu oluşturucuyu (= havadaki kirlilik faktörü) dışarı alarak deliği onarın; MedicCleanAir® bunu yapar.

Sonuç ve Değerlendirme:
Temel olarak havadaki kirlilikle (ve dolayısıyla enfeksiyon kontrolüyle) ilgili bir işlem yapmadığından dolayı iyonizasyon teknikleri verimli değildir. Tıbbi çalışmalar herhangi bir pozitif etki (kısa veya uzun vadeli) göstermemiştir. Bu teknikte bağışıklık yetersizliği olan hastalar için bile tehlikeli olan yan etkiler üretilmektedir. (Ozon – elektrostatik teknik hakkındaki notlara bakın).

Sonuç olarak, tıbbi tesislerde kullanılmamalıdır.

Hastane tesislerinde enfeksiyon kontrol önlemi olarak UV radyasyonu kullanılabilir mi?

Sağlık hizmetleri tesislerinde enfeksiyon kontrol önlemi olarak UV ile Hepa filtrelemenin kullanımının karşılaştırılması hala tam açıklığa kavuşmamıştır.

Çevresel Enfeksiyon Kontrolü 2003'ün CDC ilkelerinde ve özellikle sayfa 17'de, yukarı kısımda (=s. 31 / 249) şu açık ifade vardır:

"UV sistemlerinin klinik etkinliğinin değişkenlik göstermesinden dolayı tecrit odalarındaki havanın devridaiminden önce hava yönetimi için UVGI önerilmez. HEPA filtrelemenin, havanın dışarıya yerel olarak atılmasının veya negatif basıncın yerini tutması da önerilmez. Tek bir ünitede UV lambalarının ve Hepa filtrelemenin kullanımı, tek başına HEPA filtresi kullanımının sağladığı enfeksiyon kontrol faydalarının üzerine yalnız minimum seviyede katkı sağlar. Tecrit odalarındaki hava, tesisin diğer alanlarına yeniden devridaim edilecekse HEPA filtrelerinin yerine UVGI içeren kanal sistemleri önerilmez. UVGI sistemlerinin düzenli bakımı kritiktir önemdedir ve genellikle ampullerde toz bulundurulmamasını ve gerektiğinde eski lambaların değiştirilmesini içerir. UVGI sistemlerinin kullanımıyla ilişkili güvenlik meseleleri diğer ilkelerde açıklanmıştır."

En son CDC 2007 ilkeleri artık UV'den bahsetmemektedir.

Kısacası:

 • UV ampullerinin güvenliği, bakımı, UV ampulleriyle hava teması vs. kritik önemde olduğundan CDC tarafından artık UV önerilmemektedir, ama CDC'nin ifadesi daha da önemlidir:
 • UV sistemlerinin klinik etkinliği imalatçılar arasında büyük oranda değişkenlik gösterir.

Her bir ve tüm imalatçılar kendi sistemlerinin (UV veya diğer) etkin olduğunu, gerçek hastane tesislerinde ve koşullarında kullanıldığını ve hem kısa hem de uzun vadeli olarak kullanıldığını kanıtlayabilir. Bu durum ancak çalışmaların dünya çapında yayınlandığı saygın profesörler ve hastaneler tarafından gerçekleştirilen tıbbi çalışmalar yoluyla kanıtlanabilir.

CDC tarafında da ifade edildiği üzere, enfeksiyon kontrol yol gösterimleriyle ilgili olarak hastane kararlarının desteklenmesinde tek güvenilir kaynak, belli bir cihazın etkin ve verimli olduğu kanıtlanan çoklu tıbbi çalışmalar ve kurumlardır.
Diğer tüm imalatçı ifadeleri ve broşürleri geçersiz olup hiçbir belirlilik sağlamayacaktır.

Sonuç ve Değerlendirme:
UV, tıbbi tesislerde kullanılmamalıdır.

Elektrostatik filtreleme tıbbi tesislerde kullanılabilir mi?

Elektrostatik filtreleme profesyonel sistemlerde kullanılmaz (bunun nedeni güvenlik, verimlilik ve yan etkilerdir)
2 temel özelliğinden dolayı 'tutulur' (mekanik filtrelemeye göre avantajları):

1. fiyat avantajı: üretim maliyeti çok düşüktür
2. çok az basınç düşüşü olması veya hiç olmaması: hiçbir filtre takılmadığından havayı engelleyen bir husus yoktur; 100 M³/saat kapasiteye sahip küçük (ucuz!) bir fan 100 M³/saat çıkış sağlar.

Elektrostatik filtreleme ve parçacıklar
Cihazın 48 saatte bir temizlendiği koşullarda parçacıklar için bu tekniğin makul olduğu kabul edilebilir. (Yüksek bakım maliyeti)
Bu temizlik yapılmazsa verimlilikte yaklaşık %40 düşüş görülür.
ABD'de mekanik ile elektrostatik karşılaştırma testleri:
4 günün ardından elektrostatik teknik, mekanik teknikten %89 daha az performans gösterdi.
Bakım, önemli (görünmeyen) bir rol oynar.

Elektrostatik filtreleme ve gazlar
Elektrostatik teknik gazları/kimyasal bileşikleri ortadan kaldırmaz.
Not:
Elektrostatik teknikte bazen son filtre olarak aktif karbon filtreler takılır.
Tüm aktif karbonların doygunluğa ulaşırken toz haline gelme eğilimi vardır.
Toz haline gelirken bu küçük parçacıklar havaya üflenerek yeni bir kirliliğe neden olur.

Elektrostatik filtreleme ve yan etkileri:
Bizzat elektrostatik filtreleme ozon oluşturur (insan bağışıklık sistemine saldıran).
Elektrostatik cihazlarının bakımı/temizliği düzgün şekilde yapılmadığında yüksek derişimlerde ozon oluşur.

Elektrostatik Üniteler plastikten yapılır ve bu yüzden toksik öğeler içerir.

Sonuç ve Değerlendirme:
Tıbbi Tesisler için uygun değillerdir

Mobil Hepa Üniteleri kontaminasyon kaynağı olabilir mi?

1. Mobil HEPA Ünitesinin kasası:

Paslanmaz çeliğin (ya da epoksi akti-bakteriyel kaplamanın) steril odaların sağlanmasıyla (ameliyat aletleri, masalar, raflar, bıçaklar, klempler, vs) ilgili tamamen güvenli tek malzeme olduğu iyi bilinmektedir. Enfeksiyon Kontrolünden bahsettiğimizden dolayı Mobil HEPA Ünitelerine ihtiyacı olan hastaların en iyi malzemelere sahip olması gereklidir.

Paslanmaz çelik gerekmeseydi hastanelerde kullanılmazdı, çünkü plastik ve ahşaptan daha pahalıdır.

Plastikler imalat sürecinde PCB'ler (poliklorik bifenil) ile karıştırılır. Bunlar, plastiklerin gereken şekli ve yapıyı alması için gereklidir. Görünüm güzel olabilir, ama sakınılabildiği sürece hastanelerde kullanılmamalıdır. Bu zayıflatma malzemeleri toksiktir ve plastiklerden sürekli salındığı bilinmektedir.

Ahşap kısımlar da nihai yerlerine (mobil HEPA ünitesi) takılmadan ve burada kullanılmadan önce her türlü ürün ile muamele görür.

Ayrıca, mikroplar yüzeylerine yapışabildiğinden dolayı her iki malzeme de uygun değildir. Hastaların etrafında mümkün olduğunca az kontamine olan (steril olmalıdır) ürünler ve malzemeler bulunması gerektiğinden yalnız paslanmaz çelik kullanılabilir.

Karşılaştırma: HEPA filtreleme hakkında konuştuğumuzda 0,3 µm veya 0,0003 mm kadar küçük boyuttaki parçacıkların tümü için %99,97 verimlilikten bahsediyoruz demektir. Bu durumda, söz konusu verimliliği sunmak için bu verimliliğe ihtiyacı olan cihazlarda ahşap ya da plastik mi kullanacağız? HAYIR, elbette değil.

MedicCleanAir®, paslanmaz çelik kullanır!

2. Mobil HEPA Ünitesinin konstrüksiyonu:

HCAV sistemlerinin kontamine boruları, hastaneler dahil olmak üzere binalarda iyi bilinen bir sorundur. Sürekli hava nemi ve hava sıcaklığı küfler, sporlar ve birçok diğer tür için mükemmel bir üreme zeminidir. Bu yüzden, Mobil bir HEPA Ünitesinin konstrüksiyonun, hava girişi ile hava çıkışının HEPA Filtresine mümkün olduğunca yakın olacak şekilde olması gereklidir. Aradaki mesafe ne kadar uzun olursa bir unsurun bizzat Mobil HEPA Ünitesinin içinde büyüme riski o kadar büyük olur.

MedicCleanAir® Mobil HEPA Üniteleri, hava girişi ile hava çıkışının HEPA Filtresine daha yakın olamayacak şekilde inşa edilir.

3. Bizzat filtre kontaminasyon kaynağı olabilir:

MedicCleanAir® Mobil HEPA Üniteleri tıbbi, klinik ve bilimsel olarak test edilmiştir. Bu testler sırasında filtrede hiçbir türün büyümediği veya filtreden geçmediğinin görülmesi için filtrenin temiz tarafından numuneler alınmıştır. Birden fazla vakada bunlar, kullanılan filtrenin temiz tarafında görülmüştür. (filtre kartuşunu yılda bir defa değiştirin!)

Ayrıca bkz. SSS “Filtre soruları”

Mobil Hepa Filtreleri hastanenin içine taşındığında enfeksiyon kaynağı olabilirler mi?

Teori:
Verimli Mobil HEPA Üniteleri, bakım veya filtre değişimi gerekmeksizin bir bölümden diğerine taşınıp kullanılabilir.

MedicCleanAir®'ın Önerisi:
Mobil HEPA Ünitesi havadaki kontaminasyona karşı farklı yerlerde mükemmel şekilde kullanılabilir. Bununla beraber, hastane ortamında herhangi bir zorluğa girilmemeli veya gereksiz riskler alınmamalıdır. Mobil bir HEPA Ünitesi vereme karşı kullanıldığında MedicCleanAir® (ya da temsilcisi) Mobil HEPA Ünitesini dezenfekte EDİP filtreyi DEĞİŞTİRMEDİKÇE vereme karşı kullanmaya devam edin.

Sağduyu bunu gerektirir. Bir cihazın verem için kullanımdan ameliyathanede kullanıma veya bağışıklık yetersizliği olan hastalar için kullanımdan enfekte hastalar için kullanıma geçiş yapılabileceğini söyleyen kişi gerçekçi değildir.

MedicCleanAir® - Enfeksiyon Kontrol Ünitelerinin testiyle ilgili ilkeler

MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitelerinin 'düzenli' ve 'şiddetli' (yenileme) gerçek hastane koşullarında içeride, dışarıda, teknik olarak, tıbbi olarak ve klinik olarak test edilmesine karşın, mikrobiyologlar, laboratuvarlar, profesörler, bilim insanları vs. bazen fazladan test yürütebilirler. Bunun nedeni, belirli şartlarında MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitelerinin ilave verimlilik delillerine ihtiyaç duyulmasıdır. Bu ilave verimlilik delili, MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitelerinin edinilmesi için gerekli fonları temin etmek amacıyla daha sonra dosyaya dahil edilir.

Muhtemel yanlışları, hatalı sonuçları vs. önlemek amacıyla MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitelerini test etmek için doğru prosedürü kullanmanın önemini ne kadar vurgulasak azdır.

'Hızlı test' için bile doğru protokol gereklidir. Hava arıtma sistemlerinin test edilmesi için bu protokol her zaman uluslararası tanınan ilkeleri temel almalıdır.

Parçacıklarla ilgili testleri gerçekleştirmenin yalnız 3 yolu vardır:

 1. parçacıklarla ilgili numunelerin alınması (kısa vadeli test – az sayıda saat/gün)
 2. Koloni Oluşturan Üniteler (CFU'lar) ile ilgili numunelerin alınması (orta vadeli test – az sayıda hafta)
 3. Her çeşit değişkeni içeren eksiksiz tıbbi, klinik ve mikrobiyolojik çalışmanın yalnız bir parçası olan numunelerin alınması. (uzun vadeli test – az sayıda yıl)MedicCleanAir®, belirli testinizde sizi desteklemek ve size öneride bulunmak için ayrıntılı bilgilere / protokollere sahiptir.

İletişim

EN1822 Nedir?

EN 1822: Avrupa temiz oda piyasasını büyük oranda etkileyen standarttır. Thomas Schroth ve Dr. Thomas Caesar'a ait PDF makaleyi indirin.

İndirmeler

Hava akışıyla basınç farkı arasındaki fark:

Hava akışı, havanın yönlendirilmesidir
Negatif basınçlı bir odada hava akışının yönü odanın dışından odanın içine doğrudur.
Pozitif basınçlı bir odada hava akışının yönü odanın içinden odanın dışına doğrudur.
Odadan ne kadar fazla hava çıkarılır ya da odaya ne kadar fazla hava beslenirse hava akışı o kadar güçlü olur.

Bir oda ile komşu bölgesi arasındaki basınç farkı
Sızdırmazlığı çok iyi sağlanmış bir odadan hava çıkarıldığında (negatif) veya bu odaya hava beslendiğinde (pozitif) basınç farkı oluşur. Odada açıklık, panjur, entegre klima, sızdırmazlığı iyi olmayan pencere veya kapı olduğunda basınç farkının oluşması mümkün değildir. Büyük miktarda havayla (çıkarma veya besleme) bile basınç farkı elde edilmez. Yalnız hava akışı artar.

Sonuç ve Değerlendirme:
Basınç farkı (Pa-farkı) miktarı bizzat odanın sızdırmazlığına bağlıdır. Basınç farkının oluşturulabilmesi için önce tüm açıklıkların sızdırmazlığı sağlanmalıdır.

Basınç farkının elde edilmemesi tecrit odasının düzgün çalışmadığı anlamına gelmez. Diğer bir ifadeyle hava akışı doğrudur ve temel gereklilik de budur.

1. Hava akışı
Hava akışı, havanın bizzat odanın içerisinde yönlendirilmesi + odanın içindeki havanın komşu bölgelere göre yönlendirilmesidir.

A. Odanın içerisinde MedicCleanAir® hava arıtma ünitesi tarafından oluşturulan hava akışı


pressure difference

B. Odanın içinde havanın komşu bölgeye göre hava akışı.

Aşağıdaki resim: hava sol köşeden (taban) çıkartılır + hava, hastaların yataklarının yanında duvara monte edilen MedicCleanAir® hava arıtma ünitesi tarafından arıtılır.

air flow

2. Bir oda ile komşu bölgesi arasındaki basınç farkı
Basınç farkı, bir odanın içindeki hava miktarı ile komşu bir bölge içindeki hava miktarı arasındaki farktır ve Pascal (Pa) olarak ifade edilir. Dışarıya göre içinde daha az hava bulunduran oda, negatif basınçlı odadır. Dışarıya göre içinde daha fazla hava bulunduran oda, pozitif basınçlı odadır.

3. Hava akışı ve hava arıtma
Bir odanın içindeki havayı arıtmak için hava arıtma ünitesi, odanın dört bir köşesindeki havanın arıtılacağı ve arıtılmış havayla değiştirileceği şekilde odadaki havayı devridaim edebilecek durumda olmalıdır. Ancak bu durumda odanın içindeki hava kalitesi garanti edilir. (Bkz. çizim A)

4. Hava akışı ve basınç farkı

4.1. Negatif basınçlı odalar, oda içinde daha az hava barındıran odalardır. Komşu bölgelere göre hava akışı, odanın dışından odanın içine doğru olur.patient room

4.2. Pozitif basınçlı odalar, oda içinde daha fazla hava barındıran odalardır. Komşu bölgelere göre hava akışı, odanın içinden odanın dışına, komşu bölgelere doğru olur.

patient room positive

Normal bir hasta odasından çıkarılması/odaya beslenmesi gereken hava miktarının (5x4x2,6 metre), çıkarma ile besleme arasında 100 ila 150 m3/saat'lik fark olması gereklidir.

5. Bizzat basınç farkı (negatif veya pozitif)

Bir oda ile komşu bölge arasındaki basınç farkı yalnız bizzat odanın sızdırmazlığı tamamen sağlandığında oluşturulabilir. Herhangi bir sızıntı olması durumunda basınç farkı oluşturmak imkansızdır. Basınç farkı elde edildiğinde bir sızıntı meydana gelirse (ör. bir kapı veya pencerenin açılması) basınç farkı derhal sıfıra düşer ve sızıntı devam ettiği sürece yeniden basınç farkı oluşturulamaz.

Not: basınç farkı olmadığında bile hava akışı hala doğru olabilir!

Basınç farkı oluşumunu imkansız kılan sızıntılar nelerdir:
Sızıntılar, oda ile komşu bölgeler arasında havanın serbest akamadığı açıklıklardır. Örneğin, iyi kapanmayan pencereler, altından havanın rahatça geçtiği kapılar, soğuk veya ısıtılmış hava besleyen merkezi HVAC sistemleri, dışarıya bağlantısı olan müstakil klimalar, asma tavanlara açıklığı olan ışık armatürleri, vs.

Karşılaştırma:
Yeni bir balona hava üflüyoruz. Balonun içinde pozitif basınç oluşur. Ardından, balonda bir delik açıyoruz ve hava bu delikten kaçıyor (hava akışı içeriden dışarıya doğru olur ve balona hava pompalandığı sürece [yani balona üflemeye devam ettiğimiz sürece] devam eder). Delikten dolayı tüm hava delikten dışarı kaçınca hava basıncı (balonun içindeki pozitif basınç) sıfıra düşer.
Aynı durum, havanın dışarı emildiği (negatif basınçlı odalar) odalar için de geçerlidir. Söz konusu odada sızıntı (delik) olmadığı sürece pozitif basınç elde edilir. Sızıntı (delik) mevcut oldukça basınç farkı elde edilemez ya da elde edilirse sıfıra düşer.

Yanlış anlama:
Odanın içine pompalanan / veya odadan dışarı emilen hava miktarı artırılarak odanın içindeki sızıntı (delik) sorunun çözüleceğini ifade etmek doğru değildir. Hava her zaman kolay yolu (deliklerden geçmeyi) tercih ettiğinden dolayı sızdırmazlığı iyi olmayan odalarda basınç farkı oluşturmak için çok büyük miktarda hava sağlayan çok büyük havalandırma sistemleri gereklidir. Ayrıca, bu durumlarda hava akışı çok yüksek olur (≥ 0,2 m/s) ve böylece hastanın oda içindeki konforu (gürültü ve cereyan) etkilenir.

Sonuç ve Değerlendirme:
Tecrit odaları (negatif veya pozitif) iki faktörü temel alır:

 1. Odanın içindeki havanın kalitesi
 2. Odanın içinde komşu bölgelere göre hava akışının yönü ve tercihan tecrit odası ile komşu bölgeler arasında oluşan basınç farkı.

Sızıntılardan dolayı basınç farkı oluşturulamadığında bir tecrit odasının anlam taşımadığı kolayca ifade edilemez. Odanın içindeki hava kalitesi mükemmel olabilir ve odanın içindeki havanın komşu bölgelere göre akışı da doğru olabilir. Dolayısıyla, hastaların tecrit edilmesi ve hastane personeliyle ziyaretçilerinin korunması mümkün olan en iyi yoldur. Bununla beraber, odaların sızdırmazlığı iyi derecede sağlandığında 20 Pascal kadar yüksek basınç farkları elde edilebilir.

MedicCleanAir® – Haziran 2010.

«With the recent outbreak of the deadly Corona virus, it is extremely important for hospitals with isolated infected patients to keep the air in their environment safe and clean. Here is a small appearance of one of our air purification systems reported in the Belgian press this week.»