Kolay takılabilir diferansiyel basınç üniteleri ISO 200/210

Tecrit Ünitesi, 2 parça, pozitif veya negatif oda basıncı için

MedicCleanAir ISO 210

Tecrit Ünitesi, duvarlara veya pencerelere takılmak üzere imal edilmiştir. 20 Pascal'a kadar olan basınç farkları kolaylıkla elde edilebilir.

Filtre ünitesi odanın içine ve vantilatör ünitesi odanın dışına yerleştirildiğinde negatif basınç elde edilir. (enfekte hastalar) Vantilatör ünitesi odanın içine ve filtre ünitesi odanın dışına yerleştirildiğinde pozitif basınç elde edilir. (bağışıklık yetersizliği olan hastalar).

Her iki kısım, duvardan geçen ve bir hava geri basınç kanadı (standart) ile yangın sönümleyici (isteğe bağlı) içeren bir boru ile birbirine bağlanır. Bu Tecrit Ünitesinde kullanılan filtreler HEPA14 veya ULPA15 kalitesinde olup kaçak testi yapılmış ve hava sızdırmazlığı sağlanmıştır.

MedicCleanAir benefits

  • Otomatik diferansiyel basınç düzenlemesi
  • Otomatik basınç kaybı alarmı
  • Kimlik koduyla filtre algılama (filtre durumu)
  • CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) ilkelerine uygundur

Hastanelerde, kliniklerde ve tıbbi tesislerde kullanılır

Bağışıklık yetersizliği olan hastalar
Onkoloji, hematoloji, neonatoloji, transplant, yanık üniteleri, vs.

Enfekte hastalar
Verem, suçiçeği, SARS, MRSA, grip virüsleri, vs.

Aşağıdaki yerlerde genel kullanım
Ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, tecrit bölümleri, vs.

İnşaat işleri sırasında önlem olarak
Yenileme işleri sırasında aspergillus emisyonları.

«With the recent outbreak of the deadly Corona virus, it is extremely important for hospitals with isolated infected patients to keep the air in their environment safe and clean. Here is a small appearance of one of our air purification systems reported in the Belgian press this week.»