MedicCleanAir aşağıdaki konularda uzmandır:

Mobil Hava Arıtma ve Tecrit Odalarının oluşturulması (½ gün içerisinde negatif veya pozitif basınç)

«With the recent outbreak of the deadly Corona virus, it is extremely important for hospitals with isolated infected patients to keep the air in their environment safe and clean. Here is a small appearance of one of our air purification systems reported in the Belgian press this week.»

Gereken yerlerde:

  • Ameliyathaneler, Yoğun Bakım Üniteleri, kendine gelme odaları
  • Enfekte insanların tecridi (verem, SARS, frengi, grip, vs.)
  • Bağışıklık yetersizliği olan hastaların tecridi (HIV, onkoloji, vs.)
  • Hastaların Aspergillosise karşı korunması (yenileme işleri)

Gereken zamanlarda:

  • Her zamanki havalandırma sistemlerinin görmeleri gereken görevi görmediklerinde hava kalitesinin yükseltilmesi için.
  • Yeni binalarda düşük maliyetli / yüksek hava kalitesinin sağlanması için
  • Pahalı yenileme işlerinden sakınmak için.
  • Salgın çıktığında derhal karantina odaları oluşturmak için (enfekte hastalıklar, Aspergillosis, vs.)

Enfeksiyon olmayan alanlar nasıl oluştururuz:
HEPA veya ULPA filtreleme aracılığıyla.

Önemli teknik ayrıntılar:
Cihazlar kompakt, taşıması kolay, kurması kolay, az elektrik gerektiren, düşük tüketimli vs. cihazlardır.
Bakım gerekmez; yalnız 12-18 ay sonra filtre değişimi gereklidir ve gerektiğinde normal personel (eğitim gerekmez) tarafından yapılabilir

Neler ortadan kaldırılır:
Gazlar ve kimyasal bileşikler dahil, havadaki tüm enfekte edici ajanlar.
Kanıt: Belçika, Almanya, BK, Danimarka, İran, Hindistan, İtalya'dan vs. yaklaşık 15 farklı tıbbi/bilimsel çalışma.

 

MedicCleanAir
Division der Walsberghe nv

Hendrik Van Passel
sorumlu müdür
Bredestraat 13
B-2000 Antwerp – Belçika

Telefon +32 3 283 04 00
Mobile +32 475 71 06 91
info@mediccleanair.com