MedicCleanAir aşağıdaki konularda uzmandır:

Mobil Hava Arıtma ve Tecrit Odalarının oluşturulması (½ gün içerisinde negatif veya pozitif basınç)

Gereken yerlerde:

  • Ameliyathaneler, Yoğun Bakım Üniteleri, kendine gelme odaları
  • Enfekte insanların tecridi (verem, SARS, frengi, grip, vs.)
  • Bağışıklık yetersizliği olan hastaların tecridi (HIV, onkoloji, vs.)
  • Hastaların Aspergillosise karşı korunması (yenileme işleri)

Gereken zamanlarda:

  • Her zamanki havalandırma sistemlerinin görmeleri gereken görevi görmediklerinde hava kalitesinin yükseltilmesi için.
  • Yeni binalarda düşük maliyetli / yüksek hava kalitesinin sağlanması için
  • Pahalı yenileme işlerinden sakınmak için.
  • Salgın çıktığında derhal karantina odaları oluşturmak için (enfekte hastalıklar, Aspergillosis, vs.)

Enfeksiyon olmayan alanlar nasıl oluştururuz:
HEPA veya ULPA filtreleme aracılığıyla.

Önemli teknik ayrıntılar:
Cihazlar kompakt, taşıması kolay, kurması kolay, az elektrik gerektiren, düşük tüketimli vs. cihazlardır.
Bakım gerekmez; yalnız 12-18 ay sonra filtre değişimi gereklidir ve gerektiğinde normal personel (eğitim gerekmez) tarafından yapılabilir

Neler ortadan kaldırılır:
Gazlar ve kimyasal bileşikler dahil, havadaki tüm enfekte edici ajanlar.
Kanıt: Belçika, Almanya, BK, Danimarka, İran, Hindistan, İtalya'dan vs. yaklaşık 15 farklı tıbbi/bilimsel çalışma.

 

MedicCleanAir
Division der Walsberghe nv

Hendrik Van Passel
sorumlu müdür
Bredestraat 13
B-2000 Antwerp – Belçika

Telefon +32-3-283 04 00
Mobile +32-475 71 06 91
info@mediccleanair.com