Medic clean air misyon beyanı

MedicCleanAir®'ın misyonu,iç mekanda havada bulunan tüm kontaminasyonun ortadan kaldırılmasında en önde gelmelidir.

MedicCleanAir® adını taşıyan tüm ürünler şimdi ve gelecekte ortak tek hususa sahiptir: sözlerini tutarlar.

Bunun gerçekleşmesi yalnız MedicCleanAir®'ın bu şekilde ifade etmesinden değil, aynı zamanda başkalarının, yani bağımsız bilimsel ve tıbbi kurumların uluslararası platformlarda sundukları ve yayınladıkları çalışmalar yoluyla onaylamalarıyla ortaya konmaktadır.