Medic clean air misyon beyanı

MedicCleanAir®'ın misyonu,iç mekanda havada bulunan tüm kontaminasyonun ortadan kaldırılmasında en önde gelmelidir.

MedicCleanAir® adını taşıyan tüm ürünler şimdi ve gelecekte ortak tek hususa sahiptir: sözlerini tutarlar.

Bunun gerçekleşmesi yalnız MedicCleanAir®'ın bu şekilde ifade etmesinden değil, aynı zamanda başkalarının, yani bağımsız bilimsel ve tıbbi kurumların uluslararası platformlarda sundukları ve yayınladıkları çalışmalar yoluyla onaylamalarıyla ortaya konmaktadır.

«With the recent outbreak of the deadly Corona virus, it is extremely important for hospitals with isolated infected patients to keep the air in their environment safe and clean. Here is a small appearance of one of our air purification systems reported in the Belgian press this week.»