Medic Clean Air, bu ürünlerin nerede kullanılacağına dair önerilerde bulunur

MedicCleanAir® Üniteleri; tecrit yeterlilikleriyle ilgili olarak ISO 8 (sınıf D), ISO 7 (sınıf C) ve hatta bazen ISO 6 seviyesinde temiz bir hava ortamı oluşturabilir

Odanın tipine bağlı olarak (enfekte hastalar için, bağışıklık yetersizliği olan hastalar için, laboratuvarlar, ameliyathaneler, Yoğun Bakım Üniteleri, vs. için) üniteler hastaya yakın veya hasta yatağının karşısına kurulabilir. Odanın içinde komşu alanlara göre negatif (enfekte hastalar) veya pozitif (bağışıklık yetersizliği, ameliyathaneler) basınç gerekebilir.

MedicCleanAir® üniteleri, yenileme veya inşaat işlerinin neden olduğu aspergillus salgınlarına karşı önleyici tedbir olarak da kullanılabilir.

MedicCleanAir® tüm istasyonlar için size bir çözüm sunabilir. Aşağıdaki öneriye ya da doğrudan bize başvurun.

Örnekler

Hastane Ortamı

Havadaki Hastane Enfeksiyonları

Bilgi
Artan hava kirliliğiyle beraber bağışıklık sistemi yetersizliği olan hasta sayısındaki artış Hastane Ortamında ciddi bir sorun haline gelmiştir.
Hem insan hayatı hem de parasal maliyetler açısından havadaki enfeksiyonların bedeli çok yüksektir.
Sonuç olarak, hastane ortamındaki (tesisin her tarafındaki) havanın mümkün olan en yüksek kaliteye sahip olmasının sağlanmasına dair genel bir ihtiyaç vardır.

Tıbben kontrol edilen hava tek güvenilir çözümdür ve en önemli ve tam olarak gerçekleştirilmesi gereken bir çözümdür: hava kirliliği ortadan kaldırılmalıdır.

Havanın yalnızca biraz temizlenmesinin bir anlamı yoktur.

Bu çizimde tüm kontaminasyonun ortadan kaldırılmasının önemi gösterilmektedir.

Hospital Environment

Hava büyük bir enfeksiyon 'taşıyıcıdır' ve havadaki enfeksiyonlar ne belli kaynaklarla ne de sınırlarla kısıtlıdır.
Dış mekan havasından kusurlu havalandırma sistemlerine, inşaat malzemelerinden personel, ziyaretçi veya hasta olabilen kişilere kadar çok büyük sayıda potansiyel enfeksiyon kaynağı vardır.

Önemli gerçek
Önemli bir gerçek, havadaki enfeksiyonların büyük çoğunluğunun hastanenin içinde geliştiğidir.

PRO110 hava temizleme ünitesinin kurulumu
Ünite, asgari olarak duvar yüksekliğinin 2/3'ü kadar yükseklikte bir rafa konulmalıdır. Bağışıklık yetersizliği olan hastalar için ünite yatağın karşısına, enfekte hastalar için yatağın yanına takılmalıdır. Kurulumdan 12 ila 18 ay sonra bakım gerçekleştirilmelidir. Tüm MedicCleanAir® Üniteleri, filtre kartuşunun değiştirilmesi gerektiği hakkında müşteriyi bilgilendiren bir alarm ile donatılmıştır.

MedicCleanAir® Üniteleri, bölüm girişi ve koridor gibi çevreleyen alandaki hava enfeksiyonlarını temizlemek amacıyla hasta odalarının dışına da takılır. (Ayrıca bkz. SSS – MedicCleanAir® Mobil HEPA Ünitelerinin Kurulumu)

Tecrit Odaları

Tecrit Odaları: Medic Clean Air® – ISO Konsepti

Uluslararası irtibatlarımız yoluyla hastanelerdeki tecrit odalarına dair artan bir ihtiyaç olduğunu gördük.

MedicCleanAir®’in ISO Konsepti, ½ günden kısa sürede ve 9.000 €'dan düşük ücret karşılığında basınç farkı (pozitif veya negatif) oluşturulmuş + hava kalitesi yüksek izolasyon odaları oluşturur.

MedicCleanAir® önerisi
PRO110 hava temizleme ünitesi + isteğe bağlı olarak ISO120, ISO210 veya ISO520 (oda içinde pozitif basınç oluşturmak için) ya da COMBI (steril ve iklimlendirilmiş hava kombinasyonu) kullanın

Hangi tür tecrit odaları

 1. Bağışıklık yetersizliği olan hastaları enfeksiyonlardan (Ör. neonatoloji, Kemik İliği Transplantı, Yanık Üniteleri, onkoloji, vs.) korumak için tecrit odaları
  CDC (Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri): P E Koruyucu Ortam
 2. Ortamı enfekte (Ör. verem, SARS, Kuş Gribi, Frengi, …) hastalardan korumak için tecrit odaları
  CDC (Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri): A I I Havadaki Enfeksiyonun Tecridi

Bilgi

1. Hastayı koru – PE – pozitif basınç odaları
Bazı hastalar İnvaziv Aspergillosis gibi enfeksiyonlara yakalanmaya aşırı derecede yatkındır. Çeşitli hasta popülasyonlarında I.A. olayı, birkaç tıbbi çalışmanın kanıtladığı üzere kayda değerdir.
Akciğer Transplantı, Allojenik Kemik İliği transplantı, Akut Lösemi vs. büyük risk popülasyonlarıdır.
Enfeksiyon riski, bir hasta temiz hava ve korumaya sahip olduğunda komşu, bağlantılı alanlardan giren kontaminasyona karşı pozitif basınç yoluyla ciddi manada azalır.

2. Ortamı koru – AII – negatif basınç odaları
Taşıdıkları enfeksiyondan dolayı ortamları için bir tehdit oluşturan artan sayıda hasta vardır.
Örneğin SARS veya Çoklu Dirençli Verem ile enfekte hastalar gerekli tüm önlemler alınarak tecrit edilmelidir.

Önemli sayıda hastanenin ya yeterli alanı yoktur ve/veya bu alanlar gerekli koşulları taşımaz.
Mevcut durumu iyileştirme planlarına sıklıkla ya gerekli bütçe ve/veya tüm bölümlerin kapatılması gibi büyük kısıtlamaların gerekmesi engel olur.

MedicCleanAir®-ISO Konsepti tüm hastanelerin profesyonel tecrit odası ihtiyaçlarını karşılamasına imkan tanıyan bir alternatif sunar. Her bir ve tüm odalarda ½ günlük çalışma ile negatif veya pozitif basınç oluşturulabilir.

Hava akışıyla basınç farkı arasındaki fark

Hava akışı, havanın yönlendirilmesidir.
Negatif basınçlı bir odada hava akışının yönü odanın dışından odanın içine doğrudur.
Pozitif basınçlı bir odada hava akışının yönü odanın içinden odanın dışına doğrudur.
Odadan ne kadar fazla hava çıkarılır ya da odaya ne kadar fazla hava beslenirse hava akışı o kadar güçlü olur.

Bir oda ile komşu bölgesi arasındaki basınç farkı.
Sızdırmazlığı çok iyi sağlanmış bir odadan hava çıkarıldığında (negatif) veya bu odaya hava beslendiğinde (pozitif) basınç farkı oluşur. Odada açıklık, panjur, entegre klima, sızdırmazlığı iyi olmayan pencere veya kapı olduğunda basınç farkının oluşması mümkün değildir. Büyük miktarda havayla (çıkarma veya besleme) bile basınç farkı elde edilmez. Yalnız hava akışı artar.

Sonuç ve Değerlendirme:
Basınç farkı (Pa-farkı) miktarı bizzat odanın sızdırmazlığına bağlıdır. Basınç farkının oluşturulabilmesi için önce tüm açıklıkların sızdırmazlığı sağlanmalıdır.
Basınç farkının elde edilmemesi tecrit odasının düzgün çalışmadığı anlamına gelmez. Diğer bir ifadeyle hava akışı doğrudur ve temel gereklilik de budur.

Size özel bir teklif için lütfen MedicCleanAir®'a başvurun.

Yoğun Bakım Üniteleri / Onkoloji vs.

Yoğun Bakım Üniteleri – Onkoloji – Neonatoloji – Transplantlar

MedicCleanAir®'ın Önerileri
PRO110 hava temizleme ünitesi + isteğe bağlı olarak ISO120, ISO210 veya ISO520 (oda içinde pozitif basınç oluşturmak için) ya da COMBI (steril ve iklimlendirilmiş hava kombinasyonu) kullanın

Referans
Genoa Üniversitesi – S. Croce e Carle Hastanesi, Cuneo – İtalya
Kemik İliği Transplantı (2002)
2 yıllık üç parametreli çalışma
Sonuç ve değerlendirmeler: MedicCleanAir, CFU’ları SIFIR seviyesine düşürür ve MedicCleanAir® ünitelerinin kullanımından beri başka enfeksiyon meydana gelmedi.

Daha fazla bilgi için tıbbi çalışmalara veya doğrudan bize başvurun. 

Ameliyat Bölümü

Ameliyat Bölümü – gündüz ameliyatı

MedicCleanAir®'ın Önerileri
PRO110 hava temizleme ünitesi + isteğe bağlı olarak ISO120, ISO210 veya ISO520 (oda içinde pozitif basınç oluşturmak için) ya da COMBI (steril ve iklimlendirilmiş hava kombinasyonu) kullanın

Minimum bütçe ile ve inşaat faaliyet olmadan ameliyathanede Anında Mükemmel Hava Kalitesi
MedicCleanAir® 1 günlük kurulum süresi zarfında size ISO 8, ISO 7 ve hatta ISO 6 sınıfı ameliyathane sunabilir.

Referans
Bilimsel çalışma – Liège Üniversitesi – Sart Tilman – Hôpital de Bruyères – ameliyathane – MedicCleanAir® Üniteleriyle sonuçlar:

 • Parçacık sayımları 8.297.495/m3'ten 112.190/m3'e düştü (%99 azalma)
 • CFU sayımları 31 CFU'dan 0 CFU'ya düştü (%100 verimlilik sonucu)
 • Ameliyathane (MedicCleanAir® dışında başka ilave önlem veya değişiklik olmaksızın) ISO 7 olarak yeniden sınıflandırıldı. 

Daha fazla bilgi için tıbbi çalışmalara veya doğrudan bize başvurun.

Verem, SARS, vs.

Verem, SARS, Kuş Gribi ve Havanın Arıtılması

MedicCleanAir®'ın Önerileri
PRO110 hava temizleme ünitesi + isteğe bağlı olarak ISO120, ISO210 veya ISO520 kullanın (oda içerisinde negatif basınç oluşturmak için)

Referans
St. Pierre Üniversite Hastanesi – Brüksel ve Pastör Enstitüsü – Lille
Bu hastane bir pandemik durumunda Belçika'da referans merkezi olmak üzere Belçika hükümeti tarafından görevlendirilmiştir.
Pastör Enstitüsü tarafından değerlendirildikten sonra MedicCleanAir® Üniteleri tüm tecrit odalarına (temel olarak verem için) kurulmuştur.

Daha fazla bilgi için tıbbi çalışmalara veya doğrudan bize başvurun.

Aspergillus Çalışıyor

Hastanelerde inşaat ve yenilemeler

Bağışıklık yetersizliği olan hastaları enfekte edebilen ve hatta öldürebilen ağır aspergillus derişimlerine neden olabilir.

MedicCleanAir®'ın Önerileri
MedicCleanAir®-PRO 110 Hava Arıtma Ünitesi + Ön filtreler (= Ünitenin dış tarafındaki / ünitenin hava girişindeki filtreler)

İspatlanan sonuç: CFU derişimlerinde %97'nin üzerinde azalma
(Mahieu LM, De Dooy JJ, Van Laer FA, Jansens H, Ieven MM. - Journal of Hospital Infection 2000;45:191-197)

MRSA Hastaları

Hastanelerde MRSA Hastaları

MedicCleanAir®'ın Önerileri
PRO110 hava temizleme ünitesi + isteğe bağlı olarak ISO120, ISO210 veya ISO520 kullanın (basınç farkı oluşturmak için)

Bilgi
MRSA'nın (esasen) doğrudan temas yoluyla bulaşmasına karşın MRSA parçacıklarının insanların temas etmediği yerlerde / yüzeylerde bulunduğu belirtilmiştir. Sonuç olarak, bu derişimler için hava taşıyıcı olmalıdır.
MedicCleanAir® üniteleri uygulanarak hastaların kontamine yüzeylere temas yoluyla enfekte olma olayları büyük oranda azalmıştır.
Ayrıca, MRSA hastaları bağışıklık yetersizliği olan hastalardır. MedicCleanAir® üniteleriyle oda içindeki hava kalitesi en uygun duruma getirilir ve hasta, havadan kapılan diğer enfeksiyonlara karşı muhtemel en iyi yolla korunur.

Daha fazla bilgi için tıbbi çalışmalara veya doğrudan bize başvurun.

Acil Durum Bölümleri

Acil Durum Bölümleri – Sağlık çalışanları için genel güvenlik

Hastane personelinin Verem ile enfekte olma riski özel donanımlı bölümlerde (tecrit odaları) genel bölümlere (tecrit olmayan) göre daha fazladır.
Yüksek risk taşıyan bu genel bölümlere örnek olarak Acil durum bölümlerini verebiliriz.

MedicCleanAir®'ın Önerileri
MedicCleanAir®–PRO 110 üniteleri kullanın

Referans
St. Pierre Üniversite Hastanesi – Brüksel, ZNA – Hastaneler – Antwerp – Üniversite Hastanesi – Ghent

Daha fazla bilgi için tıbbi çalışmalara / referanslara veya doğrudan bize başvurun.

Laboratuvarlar vs.

Laboratuvarlar – IVF-Sitostatik-Eczacılık-Patoloji

MedicCleanAir®'ın Önerileri
Özel filtre kartuşlu PRO110 hava temizleme ünitesi + isteğe bağlı olarak ISO120, ISO210 veya ISO520 (basınç farkı oluşturmak için) ya da COMBI (steril ve iklimlendirilmiş hava kombinasyonu) kullanın

Parçacıkların oluşumu, yayılması veya solunması laboratuvarlarda iyi bilinen bir sorundur.

Bulaşıcı aerosoller iki gruba ayrılabilir:

 • parçacık temelli (damlacıklar dahil)
 • toksik ajanlar (kimyasal bileşikler veya gazlar)


Kayda değer miktarda aktif karbon içeren özel yapımımız filtre kartuşları laboratuvar ortamında büyük gaz ve parçacık derişimlerini azaltır.

Laboratuvar tipine bağlı olarak negatif (sitostatik–eczacılık-patoloji) veya pozitif (IVF-laboratuvarı) basınç gerekebilir.

MedicCleanAir® laboratuvarınızın sınıf ISO 8, ISO 7 veya hatta ISO 6'ya 1 iş günü içerisinde dönüştürülmesini size teklif ediyor.

Mobil Hastaneler

Mobil Hastaneler – MOD ve Çevresel Felaketler

Savaş durumunda barış zamanına göre daha fazla hasta tedavi edildiği bir gerçektir. Biyolojik ve kimyasal maddeler de bunun bir parçasını oluşturur.
Aynı durum depremler, sel, volkan patlamaları vs. gibi çevresel felaketler için de geçerlidir.
Mobil hastaneler (çadır veya konteynerler) esnektir ve yüksek bakım alanları içerisindeki hava kalitesi dışında şu an çok iyi donatılmıştır.
Temiz hava ve basınç farkı da (negatif veya pozitif) gereklidir ve kompakt ve mobil MedicCleanAir® ünitelerimiz ile kolayca temin edilebilir.

MedicCleanAir®'ın Önerileri
PRO110 hava temizleme ünitesi + isteğe bağlı olarak ISO120, ISO210 veya ISO520 (oda içinde pozitif basınç oluşturmak için) ya da COMBI (steril ve iklimlendirilmiş hava kombinasyonu) kullanın

«With the recent outbreak of the deadly Corona virus, it is extremely important for hospitals with isolated infected patients to keep the air in their environment safe and clean. Here is a small appearance of one of our air purification systems reported in the Belgian press this week.»