Mobil Hava arıtma Ünitesi PRO 130

Oda havasını temizlemek için hava arıtma ünitesi

MedicCleanAir Pro 130

Pro hava arıtma ünitesi odanın içindeki havayı temizler. Pro ünite tehlikelere açık (bağışıklık yetersizliği olan) hastaların korunması, enfekte hastalardan koruma, yenileme işleri sırasında aspergillusun ortadan kaldırılması ve ameliyathanelerdeki, Yoğun Bakım Ünitelerindeki ve tecrit odalarındaki hava kalitesinin yükseltilmesi için kullanılır.

Pro ünite, derhal sonuç verir (maks 20 dakika içerisinde) ve takıldıktan sonra her zaman hava kalitesinin bütünlüğünü sağlar.

Ünitenin dışındaki ön filtreleme filtreleri

MedicCleanAir Önfiltre içeren PRO 130

İç mekanda yapılan işler aspergillus derişiminin artmasına yol açar. İnşaat faaliyetleri sırasında ünitenin içindeki yüksek verimlilik katı parçacık hava filtresini korumak için cihazın dışına filtreleri olan ön filtreleme kasaları eklenmiştir.

Ünitenin içindeki yüksek verimlilik katı parçacık hava filtresinin kullanım ömrü böylece büyük oranda uzar. Ön filtreler paket olarak sunulur ve kolaylıkla değiştirilir.

Basınç adaptörlü PRO hava arıtma ünitesi takılma şekline bağlı olarak odada pozitif ya da negatif bağıl hava basıncı üretir. 10 Pascal'a kadar olan basınç farkları kolaylıkla elde edilebilir.

MedicCleanAir benefits

  • 360° birörnek hava dışarı atma ve hava besleme
  • ISO 5 veya ISO 6 seviyesine ulaşabilir
  • Kimlik koduyla filtre algılama (filtre durumu)
  • Kilitli anahtar ile Uzaktan Kumanda (güvenlik)

Hastanelerde, kliniklerde ve tıbbi tesislerde kullanılır

Bağışıklık yetersizliği olan hastalar
Onkoloji, hematoloji, neonatoloji, transplant, yanık üniteleri, vs.

Enfekte hastalar
Verem, suçiçeği, SARS, MRSA, grip virüsleri, vs.

Aşağıdaki yerlerde genel kullanım
Ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, tecrit bölümleri, vs.

İnşaat işleri sırasında önlem olarak
Yenileme işleri sırasında aspergillus emisyonları.

«With the recent outbreak of the deadly Corona virus, it is extremely important for hospitals with isolated infected patients to keep the air in their environment safe and clean. Here is a small appearance of one of our air purification systems reported in the Belgian press this week.»